Přijímací řízení – 2. kolo

Ředitel Střední zemědělské školy Čáslav vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro obory:

  • Ekonomika a podnikání – cestovní ruch (kód oboru: 63-41-M/01)                                           
    délka studia 4 r. 0 m., studium denní
  • Agropodnikání – zemědělský provoz (kód oboru: 41-41-M/01)                       
    délka studia 4 r. 0 m., studium denní
    (zaměření nutno uvést na přihlášce)

Termín přijímání přihlášek ke studiu: do 24. 5. 2022

Počet přijímaných žáků: do naplnění volné kapacity uvedených oborů

Kritéria pro II. kolo přijímacího řízení jsou uvedeny v příloze.