GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z anglického General Data Protection Regulation – GDPR) tvoří ucelený soubor pravidel na ochranu dat v evropském prostoru.
GDPR se týká každého, kdo zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje evropských občanů, včetně společností a dalších subjektů mimo území Evropské unie působících na evropském trhu.

Jednotné nařízení pro celou EU je účinné od 25. května 2018. V České republice tak byla nahrazena právní úprava ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v podobě směrnice 95/46/ES.

Jsme si vědomi, že GDPR neovlivňuje jen prostředí informačního systému, ale zásadním způsobem vstupuje do organizace a nastavení fungování škol.

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů  [PDF, 661 kB]

Užitečné odkazy:
Metodika MŠMT k GDPR, dostupné: http://www.msmt.cz/file/44592/
Stránky věnované problematice GDPR: www.gdpr.cz
GDPR dle ÚOOÚ,dostupné: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Pověřencem pro SZeŠ Čáslav je jmenován:
Mgr. Jan Holík, MBA
tel.: 327 312 119
mobil: 724 806 841
emai: holik@szescaslav.cz