Prezentace jednotlivých oborů a školy

Studijní obory:

Střední zemědělská škola Čáslav nabízí žákům 9. tříd základních škol odborné vzdělávání v oborech studijních i učebních. Pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat žáky do oborů:

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:

  • 43 – 41 – M/01 Veterinářství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – chovatelství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – zemědělská provoz
  • 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání

Tříletý učební obor zakončený výučním listem:

  • 41 – 51 – H/01 Zemědělec – farmář

Obor: Ekonomika a podnikání (čtyřletý maturitní obor)

Obor Ekonomika a podnikání

Obor: Agropodnikání se zaměřením na chov zvířat (čtyřletý maturitní obor)

Obor Agropodnikání se zaměřením na chov zvířat

Obor: Agropodnikání se zaměřením na zemědělský provoz (čtyřletý maturitní obor)

Obor Agropodnikání se zaměřením zemědělský provoz

Obor: Veterinářství (čtyřletý maturitní obor)

Obor Veterinářství

Obor: Zemědělec-farmář (tříletý učební obor – ukončen získáním výučního listu):

Obor Zemědělec-farmář

Prezentace školy:  

Virtuální prohlídka školy
Vyběr témat z oborů

První dronová letka zemědělky Čáslav