Učební obor: Zemědělec – farmář


Učební obor 41-51-H/01 Zemědělec – farmář

Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní studium

Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky. Dobrý zdravotní stav. Určeno pro chlapce i dívky.

Způsob ukončení : závěrečná zkouška

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Další vzdělání: Po ukončení oboru má student možnost pokračovat dvouletým studiem, zakončeným maturitní zkouškou.

Během studia žáci získávají:

  • řidičské oprávnění sk. T, B, C
  • svářečský a strojní průkaz

možnost získání osvědčení pro různé odborné dovednosti, např.:

  • práce se sklízecí mlátičkou
  • práce s čelním nakladačem
  • kurzy: canisterapie, hypoterapie, jezdectví, vazby květin, aj.