Praxe

Praxe žáků je nedílnou a velice důležitou součástí studia.

Rozsah odborné praxe se v jednotlivých oborech studia liší.

Praxe u studijního oboru Agropodnikání

U čtyřletých maturitních oborů se praxe dělí na učební, individuální a provozní. V rámci učební praxe se žáci seznamují se základními pracovními operacemi v zemědělství, jako je příprava půdy a setí, ošetřování porostu během vegetace, sklizňové práce, nebo práce v živočišné výrobě. K tomu slouží  poměrně rozsáhlé strojní vybavení školy v podobě mechanizace a zařízení, zároveň máme k dispozici cvičební a poloprovozní plochy, kde probíhá výuka.

U individuální praxe žáci navštěvují provozy okolních farem a podniků, kde se zapojují do chodu a mají tak možnost seznámit se s reálným provozem farem na vysoké úrovni.

Provozní praxi si pak žáci vybírají dle svého zaměření a preferencí a mohou ji tak absolvovat na rodinné farmě, podniku kde pracují rodiče, případně v dalších provozech (ordinace veterinárního lékaře, útulek, ZOO apod.).

Mezi naše partnerské podniky mj, patří:

ZZN Polabí, a.s.
Vinné sklepy Kutná Hora spol. s r.o.
ZOD Potěhy
ZOS Kačina, a.s.
– Farma Ing. Petr Miláček, Hostovlice
Unikom, a.s. Kutná Hora
– ARS Filipov
– VÚRV Praha, pokusná stanice Čáslav
– Veterinární klinika Žleby
Pes partner
– Equine Vet Service a.s. Heřmanův Městec
– Hřebčín Kolesa
a další…

Foto z praxí:

Praxe u studijního oboru Ekonomika a podnikání

U čtyřletého maturitního oboru ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch se praxe dělí na učební, individuální a provozní. V rámci učební praxe žáci absolvují část ekonomickou a část zaměřenou na gastronomii a cestovní ruch. V rámci ekonomické části pracují s různými doklady z oblasti ekonomiky a účetnictví. V gastronomické části a části se zaměřením na cestovní ruch se studenti věnují praktické přípravě poskytování stravovacích a ubytovacích služeb a technice a ekonomice cestovního ruchu a průvodcovské činnosti. K výuce slouží moderně vybavená odborná učebna.

V rámci individuální praxe žáci navštěvují Informační centrum v Kutné Hoře, Informační středisko a Městský úřad v Čáslavi.

Provozní praxi si pak žáci vybírají dle svého zaměření u různých subjektů se zaměřením na činnost ekonomickou nebo na poskytování služeb v rámci cestovního ruchu.

Vedoucí učitel praxí: Ing. Jaroslav Trávníček, e-mail: travnicek@szescaslav.cz