Provozní zaměstnanci školy

Asistentka ředitele
Bc. Michala Holíková
e-mail: holikova@szescaslav.cz, tel. 327 312 631

Bc. Petra Potměšilová
e-mail: potmesilova@szescaslav.cz, tel. 327 312 631

Vedoucí ekonomického úseku
Dana Křivánková
e-mail: krivankova@szescaslav.cz, tel. 602 434 861

Provozní referent
Jan Kohl
e-mail: kohl@szescaslav.cz, tel.: 775 551 754

Vedoucí domova mládeže
Mgr. Stanislava Petrásková   
e-mail: petraskova@szescaslav.cz, telefon: 605 700 413 

Vedoucí školní jídelny
Vojtěch Kohl
e-mail: kohl.vojtech@szescaslav.cz, tel. 775 559 545

Ostatní zaměstnanci – účtárna školy
Ludmila Blažková
e-mail: blazkova@szescaslav.cz, tel. 327 313 394
Marie Kluhová
e-mail: kluhova@szescaslav.cz, tel. 327 313 394
Marcela Pipková
e-mail: pipkova@szescaslav.cz