Nabídka ubytování

Domov mládeže Střední zemědělské školy v Čáslavi zajišťuje ubytování a stravování žákům středních škol a středních odborných učilišť v Čáslavi a zabezpečuje potřebné zázemí pro studium včetně možnosti dalších mimoškolních aktivit.

Areál střední školy a domova mládeže je umístěn v rozsáhlém parku s možností sportovního vyžití.

Domov mládeže nabízí řadu volnočasových aktivit.
Žáci mohou využívat školní tělocvičnu, posilovnu a zrcadlový sál, klubovny s TV i keramickou dílnu.
V celém domově mládeže je možnost připojení k internetu zdarma.
Žákyním pedagogické školy jsou k dispozici dvě pianina a dvoje klávesy.
Na každém patře je čajová kuchyňka s lednicí a mikrovlnou troubou.
Nabízí ubytování ve dvou až tři lůžkových pokojích.
Po domluvě lze zajistit i ubytování i v době odborného výcviku.

Cena za měsíc ubytování je v současnosti 1.250,- Kč (vlastní sociální zařízení) nebo 1.100,- Kč (společné sociální zařízení).
DM zajišťuje celodenní stravování ve výši 121,- Kč (snídaně 32,- Kč, oběd 49,- Kč, večeře 40,- Kč). Ceny jsou platné pro školní rok 2022/2023.

Termín k podání přihlášek pro školní rok 2023/2024 je stanoven do 31. května 2023.
V odůvodněných případech lze podat přihlášku později.

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme ubytování pouze ve dvou až tři lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením.

Řádně vyplněnou přihlášku lze zaslat elektronicky nebo písemně na uvedenou adresu.

Přihláška se podává na každý školní rok. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude písemně či elektronickou formou vyrozuměn o umístění do domova mládeže.

O umístění žáka nebo studenta rozhoduje ředitel školy.

Kontaktní adresa pro příjem přihlášek:
Domov mládeže SZeŠ
Sadová 1234
286 01 Čáslav             
e-mail: petraskova@szescaslav.cz