Nabídka ubytování

Domov mládeže  Střední zemědělské školy v Čáslavi zajišťuje ubytování a stravování žákům středních škol a středních odborných učilišť v Čáslavi a zabezpečuje potřebné zázemí pro studium včetně možnosti dalších mimoškolních aktivit.

Nabízí ubytování ve dvou až tří lůžkových pokojích.

Po domluvě lze zajistit i ubytování např. v zimních měsících nebo v době odborného výcviku.

Areál střední školy a domova mládeže je umístěn v  rozsáhlém parku s možností sportovního vyžití.

Cena za měsíc ubytování je v současnosti 900,- Kč (společné sociální zařízení) nebo 1 050,- Kč (vlastní sociální zařízení).

DM zajišťuje celodenní stravování ve výši 88,- Kč (snídaně 27,- Kč, oběd 34,- Kč, večeře 27,- Kč).
Od 1. 7. 2021 se navyšuje cena stravy na 96,- Kč za den (snídaně 27,- Kč, oběd 39,- Kč, večeře 30,- Kč).
Domov mládeže nabízí řadu volnočasových aktivit.
Žáci mohou využívat školní tělocvičnu, posilovnu a zrcadlový sál, klubovny s TV i  keramickou dílnu.
V celém domově mládeže je možnost připojení k internetu pomocí Wi-Fi.
Žákyním pedagogické školy jsou k dispozici dvě pianina a dvoje klávesy.
Na každém patře je čajová kuchyňka s lednicí a mikrovlnou troubou.

Termín k podání přihlášek pro školní rok 2021-2022  je stanoven do 18. června 2021. V odůvodněných případech je možno přihlášku podat i později. Řádně vyplněnou přihlášku lze zaslat elektronicky nebo písemně  na  uvedenou adresu.

Přihláška se podává na každý školní rok, zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude písemně vyrozuměn o umístění do domova mládeže.

O umístění žáka nebo studenta rozhoduje ředitel školy.

Kontaktní adresa pro příjem přihlášek:
Domov mládeže SZeŠ
Sadová 1234
286 01 Čáslav
telefon: 605 700 413                
e-mail: petraskova@szescaslav.cz