Nabídka ubytování

Domov mládeže Střední zemědělské školy v Čáslavi zajišťuje ubytování a stravování žákům středních škol a středních odborných učilišť v Čáslavi a zabezpečuje potřebné zázemí pro studium včetně možnosti dalších mimoškolních aktivit.

Areál střední školy a domova mládeže je umístěn v rozsáhlém parku s možností sportovního vyžití.

Domov mládeže nabízí řadu volnočasových aktivit.
Žáci mohou využívat školní tělocvičnu, posilovnu a zrcadlový sál, klubovny s TV i keramickou dílnu.
V celém domově mládeže je možnost připojení k internetu zdarma.
Žákyním pedagogické školy jsou k dispozici dvě pianina a dvoje klávesy.
Na každém patře je čajová kuchyňka s lednicí a mikrovlnou troubou.
Nabízí ubytování ve dvou až tři lůžkových pokojích.
Po domluvě lze zajistit i ubytování i v době odborného výcviku.

Cena za měsíc ubytování je v současnosti 1.250,- Kč (vlastní sociální zařízení) nebo 1.100,- Kč (společné sociální zařízení).
DM zajišťuje celodenní stravování ve výši 121,- Kč (snídaně 32,- Kč, oběd 49,- Kč, večeře 40,- Kč). Ceny jsou platné pro školní rok 2023/2024.

Termín k podání přihlášek pro školní rok 2024/2025 je stanoven do 31. května 2024.
V odůvodněných případech lze podat přihlášku později.
Řádně vyplněnou přihlášku lze zaslat elektronicky na e-mail prihlaskyDM@szescaslav.cz nebo písemně na uvedenou adresu.

Přihláška se podává na každý školní rok. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude písemně či elektronickou formou vyrozuměn o umístění do domova mládeže.

O umístění žáka nebo studenta rozhoduje ředitel školy.

Kontaktní adresa pro příjem přihlášek:
Domov mládeže SZeŠ
Sadová 1234
286 01 Čáslav             
e-mail: prihlaskyDM@szescaslav.cz