Nabídka ubytování

Domov mládeže  Střední zemědělské školy v Čáslavi zajišťuje ubytování a stravování žákům středních škol a středních odborných učilišť v Čáslavi a zabezpečuje potřebné zázemí pro studium včetně možnosti dalších mimoškolních aktivit.

Areál střední školy a domova mládeže je umístěn v rozsáhlém parku s možností sportovního vyžití.

Domov mládeže nabízí řadu volnočasových aktivit.
Žáci mohou využívat školní tělocvičnu, posilovnu a zrcadlový sál, klubovny s TV i keramickou dílnu.
V celém domově mládeže je možnost připojení k internetu pomocí Wi-Fi.
Žákyním pedagogické školy jsou k dispozici dvě pianina a dvoje klávesy.
Na každém patře je čajová kuchyňka s lednicí a mikrovlnou troubou.

Nabízí ubytování ve dvou až tří lůžkových pokojích.

Po domluvě lze zajistit i ubytování např. v zimních měsících nebo v době odborného výcviku.

Cena za měsíc ubytování je v současnosti 900,- Kč (společné sociální zařízení) nebo 1 050,- Kč (vlastní sociální zařízení).

DM zajišťuje celodenní stravování ve výši 96,- Kč (snídaně 27,- Kč, oběd 39,- Kč, večeře 30,- Kč).

Termín k podání přihlášek pro školní rok 2022/2023  je stanoven do 10. června 2022. V odůvodněných případech je možno přihlášku podat i později.

Ve školím roce 2022/2023 nabízíme ubytování pouze ve dvou až tří lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením.

Řádně vyplněnou přihlášku lze zaslat elektronicky nebo písemně na uvedenou adresu.

Přihláška se podává na každý školní rok, zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka bude písemně vyrozuměn o umístění do domova mládeže.

O umístění žáka nebo studenta rozhoduje ředitel školy.

Kontaktní adresa pro příjem přihlášek:
Domov mládeže SZeŠ
Sadová 1234
286 01 Čáslav
telefon: 605 700 413                
e-mail: petraskova@szescaslav.cz