Výročí školy

Ve školním roce 2020/2021 slavíme 100. výročí založení naší školy.
Původní termín oslav (červen 2020) byl přesunut z důvodu epidemie Covid-19 na červen 2021.