Výročí školy – 18. 9. 2021

Ve školním roce 2020/2021 slavíme 100. výročí založení naší školy.
Původní termín oslav (červen 2020) byl přesunut z důvodu epidemie Covid-19 na 18. září 2021.

Program oslav 18. září 2021:

10.00 hod. slavnostní zahájení

Po celý den:

* prohlídka školy s ukázkou studentských prací

* ukázka agrotechniky

* ukázka výcviku psů a další práce se zvířaty

* hudební doprovod (na venkovním pódiu)

* občerstvení

* prodej upomínkových předmětů

 

Těšíme se na Vás