Mezinárodní spolupráce

Škola dlouhodobě spolupracuje se Strednou odbornou školou ekonomickou ve Spišské nové Vsi na Slovensku, se školou Istituto Agrario ve městě Macerat v Itálií a s Francií.

Spolupráce s Francií

Střední zemědělská škola Čáslav se již více jak 25 let podílí na výměnných zahraničních praxích. Žáci SZeŠ v rámci těchto praxí navštěvují naši partnerskou školu Maison Rurale v Saint-Sauveur-Lendelin v Normandii. Mají možnost poznat severozápadní kout Francie.

Pravidelně navštěvujeme významnou památku UNESCO – Le Mont Saint Michel, pláže vylodění v Normandii, americký a německý vojenský hřbitov, chov ústřic a mnoho dalších míst. S Francií se vždy rozloučíme návštěvou Paříže a Eiffelovy věže, která nikdy nesmí chybět.

Jelikož se jedná o výměnnou praxi, vždy rádi přivítáme v naší škole žáky z Normadie. Stejně jako oni nám, tak i my se snažíme nabídnout jim plno neopakovatelných zážitků.

Spolupráce s Itálií

Škola má i víceletou spolupráci s Itálií, konkrétně se školou Istituto Agrario ve městě Macerat. Naši studenti mají možnost vycestovat na vzdělávací týdenní pobyt, který se koná v letních měsících (buď začátkem září nebo naopak koncem června).

Týdenní pobyt je vždy naplněn mnoha aktivitami, od návštěvy již zmíněné partnerské školy, po různé exkurze (např. lisovna olivového oleje v městečku Moresco, návštěva hovězí farmy), poznání historicky známých míst – města Torre di Palme, města Fermo, letovisko Porto San Giorgio, poutní místo Loreto, a jiné. Žáci také mají možnost každodenního koupání v čistém a krásně prohřátém moře, které se nachází v těsné blízkosti s jejich ubytováním.

Tento studijní pobyt je spolufinancován zřizovatelem školy, a tak studenti mají možnost za přijatelné ceny poznat krásný kout jižní Evropy.  

Spolupráce se Slovenskem

Zde máte příspěvek od Pavlíny Doudové ze třídy 4.A:

Týdenní studijní pobyt ve Spišské Nové Vsi.

Ve dnech 30. září až 5. října 2018 jsme se vydali na dlouhou cestu vlakem za našimi slovenskými přáteli. Naším hlavním cílem bylo absolvovat výuku na místní střední odborné škole ekonomické. Ubytováni jsme byli v příjemném hotelu Preveza. Ve škole nás velice mile přivítali a přijali mezi sebe studenti, učitelé i vedení školy a my se aktivně účastnili vyučování ve třídách.

Hned v pondělí jsme měli možnost se zapojit do výuky anglického jazyka, občanské nauky, nebo třeba tělesné výchovy. Pro některé z nás byla zajímavou zkušeností hodina ruského jazyka, a to hlavně z toho důvodu, že jsme všichni studenty německého jazyka.

V úterý pro nás byl připraven program, během kterého jsme mohli nahlédnout do hodin geografie, ekonomiky nebo hospodářských výpočtů. Ve středu jsme obohatili své zážitky o výlet do Vysokých Tater, konkrétně jsme se vydali k Popradskému plesu, kam nás doprovázeli slovenští studenti společně s panem učitelem Mgr. Jánem Pramukou.

Ve čtvrtek jsme v rámci projektového vyučování společně zpracovávali nastřádané materiály z předešlého dne, a to ve formě prezentací, fotografií, videí, kvízů a audio nahrávek. V pátek jsme školu navštívili naposledy, abychom se rozloučili s tamními studenty a učiteli. Poté naše kroky vedly už jen na nádraží a čekala nás cesta zpět domů.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za přátelskou atmosféru, skvělou organizaci a velmi milou spolupráci všem studentům, učitelům a paní ředitelce ze střední odborné školy ekonomické a také nesmíme zapomenout poděkovat panu učiteli Mgr. Rudolfovi Medunovi za jeho trpělivost a ochotu po celou dobu pobytu.