Další odborné vzdělávání

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin probíhají cca 2x ročně (v říjnu a v lednu).

Nejbližší termín je stanoven na 6. – 7. prosince 2022.

V rámci školení jsou nabízeny tyto kurzy odborné způsobilost:

  • I.st. základní a prodlužující
  • 2. st. základní – absolventi mohou 2. den kurzu, tj. 7. 12. 2022 složit zkoušku pro získání osvědčení
  • 2. st doplňující – absolventi kurzu dostanou bezprostředně po skončení nové osvědčení od pracovníků ÚKZÚZ
  • 3. st. doplňující – absolventi kurzu mohou 2. den, tj. 7. 12. 2022 složit zkoušky nutnou pro prodloužení platnosti osvědčení

Pro přihlášení kontaktujte Ing. Hynka Míku na telefonu: 606 162 391, email: mikahynek@seznam.cz