Projekt eTwinning – “Rok včely”

V letošním školním roce se naši studenti druhých ročníků studijního oboru Ekonomika a podnikání (třída 2.A) a Agropodnikání (třídy 2.B1 a 2.B2) zapojili do mezinárodního projektu v rámci eTwinningu.

Hlavním cílem projektu s tématem „ROK VČELY“ bylo rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblasti chovu a péče o včely mezi mladými lidmi.

Do projektu byli zapojeni studenti partnerských škol SZeŠ Čáslav a SOŠ ekonomické ze Spišské Nové Vsi. Část studentů se danému tématu věnuje v průběhu vzdělávání v rámci studijního oboru Agropodnikání, někteří v rámci mimoškolní činnosti a volnočasových aktivit, a pro část žáků práce na projektu byla úplně novou zkušeností.

V průběhu plnění jednotlivých úkolů měli možnost studenti rozvíjet mezinárodní týmovou spolupráci, komunikaci, kreativitu a podílet se na tvorbě výstupních materiálů v podobě kvízů, pracovních listů, videí, fotografií, prezentací a dalších materiálů.

Průběh plnění jednotlivých úkolů ovlivnila nečekaná situace v podobě pandemie, kdy výuka ve školách probíhala distančí formou vzdělávání.

Díky aktivním studentům se danou situaci podařilo překonat a projekt dovést ke zdárnému konci.

Velké poděkování patří za skvělou spolupráci a podporu partnerské škole SOŠ ekonomické ve Spišské Nové Vsi a eTwinningovému týmu pod vedením paní učitelky RNDr. Dariny Kovaličové.

Mgr. Rudolf Meduna