Školní psycholog

Vážení žáci, rodiče, kolegové,

od února letošního roku bude v naší škole působit školní psycholožka Mgr. Jana Přibylová.

Cílem této spolupráce je pomoc a podpora při řešení výukových a výchovných obtíží žáků, krizová intervence, posilování pozitivního klimatu ve škole i konzultace při řešení dalších problémů. Služba školní psycholožky je k dispozici po předchozí domluvě dle časových možností učitelů, žáků i rodičů. Konzultaci si můžete dohodnout na tel. 776225433 nebo emailu: jana.pribylov@gmail.com. Věříme, že vzájemná spolupráce a nabídka poradenství pomůže řešit řadu potíží a přispěje k pozitivní atmosféře nejen ve škole, ale také doma.

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

S přáním hezkého dne
Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

——-

Další informace:

Letáček – školní psycholog