O P A T Ř E N Í
Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku (č.j.: MSMT-39185/2020) takto :
Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.
Ve dnech 29.října až 30.října 2020 následují podzimní prázdniny.

 

Distanční výuka

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření:
Omezuje se s účinností ode dne 14. října 2020 od 00hod. do dne 1.listopadu 2020 do 23:59hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání. Dále se vztahuje i na provoz školských, výchovných a ubytovacích zařízeních.

Ing. Jaromír Horníček
ředitel školy

INFORMACE K UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE
Domov mládeže bude otevřen ve dnech 14. až 23.10. 2020 v pracovní dny od 8 do 12 hod.
 Pouze v této době si žáci mohou vyzvednout své osobní věci.

 

Od pátku 18.09.2020 se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením. Resort rozšiřuje povinnost nošení roušek ve školách a omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb v nočních hodinách.
S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy.

 

Opatření k prevenci šíření COVID19 pro školní rok 2020/2021

 

Dny otevřených dveří:
24.9.2020 – 14:00 – 17:00hod. (čtvrtek)
12.11.2020 – 14:00 – 17:00hod. (čtvrtek)
9.1.2021 – 9:00 – 12:00hod. (sobota)

 

Školení odborné způsobilosti 2020 a 2021 

 

  

 
 Střední zemědělská škola Čáslav je po rozsáhlé rekonstrukci
Areál školy a budova
Interiér školy
 
 
 
Střední zemědělská škola Čáslav - idatabaze.czZemědělské školy - idatabaze.cz
Charakteristika SZeŠ Čáslav:
Střední zemědělská škola v Čáslavi je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem na dobu neurčitou. Vykonává činnost střední školy a působí zde 31 učitelů.
SZeŠ Čáslav
Budova je umístěna v Sadové ulici čp.: 1234, 286 01 Čáslav, vlastníkem je Středočeský kraj.
Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 310 lůžek a školní jídelna s kapacitou 560 jídel.
pohled od silnice
Ve škole je 11 klasických tříd, 10 odborných učeben, 3 počítačové učebny, aula, knihovna, tělocvična s posilovnou a hřiště s umělým povrchem.
hriste
Pro výuku tělesné výchovy škola využívá také městské sportoviště v parku Vodranty. Součástí vybavení je školní bufet, ve kterém žáci absolvují individuální praxi.
!!! Seznamte se s GDPR !!!