Informace k přijímacímu řízení pro školní 2020/2021

Informace k maturitám a závěrečným zkouškám pro školní rok 2019/2020 

 

 Žádosti o zaslání naskenovaného potvrzení o studiu pište na: holikova@szescaslav.cz

 

  Informace školního psychologa-telefonické a online konzultace pro žáky školy a jejich rodiny

 

DOMOV MLÁDEŽE UZAVŘEN. 

 

Upozornění pro žáky:

I nadále platí mimořádná opatření dle nařízení vlády ČR.

Povinností žáka SZeŠ Čáslav po dobu mimořádných opatření je pozorně sledovat informace na Edupage, kde budou zadávány studijní materiály a podklady pro prověřování učiva. Totéž platí pro předměty, kde jsou materiály v systému Moodle.

Jednotné přijímací řízení, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky: termíny se budou odvíjet od nařízení MŠMT.

Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

 

POZOR:ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY VETERINÁRNÍ ORDINACE

 

 

 

 Střední zemědělská škola Čáslav je po rozsáhlé rekonstrukci

Areál školy a budova

Interiér školy

 

 

 
Střední zemědělská škola Čáslav - idatabaze.czZemědělské školy - idatabaze.cz

Charakteristika SZeŠ Čáslav:

Střední zemědělská škola v Čáslavi je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem na dobu neurčitou. Vykonává činnost střední školy a působí zde 31 učitelů.

SZeŠ Čáslav

Budova je umístěna v Sadové ulici čp.: 1234, 286 01 Čáslav, vlastníkem je Středočeský kraj.

Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 310 lůžek a školní jídelna s kapacitou 560 jídel.

pohled od silnice

Ve škole je 11 klasických tříd, 10 odborných učeben, 3 počítačové učebny, aula, knihovna, tělocvična s posilovnou a hřiště s umělým povrchem.

hriste

Pro výuku tělesné výchovy škola využívá také městské sportoviště v parku Vodranty. Součástí vybavení je školní bufet, ve kterém žáci absolvují individuální praxi.

!!! Seznamte se s GDPR !!!