Přijímací řízení

Střední zemědělská škola Čáslav nabízí žákům 9. tříd základních škol odborné vzdělávání v oborech studijních i učebních. Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do oborů:

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:

  • 43 – 41 – M/01 Veterinářství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – chovatelství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – zemědělská provoz
  • 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání

Tříletý učební obor zakončený výučním listem:

  • 41 – 51 – H/01 Zemědělec – farmář

Přihláška ke studiu [166 kB]

Žákům také nabízíme další služby spojené se vzděláváním, např. širokou nabídku volnočasových aktivit (kroužek jezdectví, technické kroužky, školní časopis), stravování ve školní jídelně s celodenním provozem, ubytování na domově mládeže, ….

Průběh přijímacího řízení, důležité termíny

Datum přijímání přihlášek: do 1. 3. 2021

Termín konání jednotných testů v řádném termínu: 12. 4. 2021 (1. termín) a 13. 4. 2021 (2. termín)

Termín konání přijímací zkoušky v náhradním termínu: 12. 5. 2021 a 13. 5. 2021.

Zveřejnění výsledků zkoušek Cermatem: do 28. 4. 2021

Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění Cermatem.

Přijímání zápisových lístků: do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

Základní informace k přijímacímu řízení, ale i podrobný dokument Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022, naleznete na stránkách CERMATu.

Ilustrační testy

Ilustrační testy přijímacího řízení pro čtyřleté obory vzdělání naleznete ke stažení na stránkách CERMATu v záložce Jednotná přijímací zkouška. Naleznete zde i zadání testů z předchozích let pro Český jazyk a literaturu a pro Matematiku, včetně klíče se správným řešením úloh.