Přijímací řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (odkaz bude funkční po uzavření přijímacího řízení)

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (ČASY, TESTOVÁNÍ, …) ZDE

Školní přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek.

V návaznosti na tyto úpravy ředitel školy stanovil nové termíny školní přijímací zkoušky na 10. a 11. května 2021. Náhradní termín byl stanoven na 4. června 2021.

Všichni uchazeči obdrží písemnou pozvánku s konkrétním termínem a dalšími pokyny k přijímací zkoušce. 

Výsledky přijímacího řízení budou dle pokynů MŠMT zveřejněny nejdříve 19. 5. 2021 na veřejně dostupných místech, tj. na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do budovy školy.

Doporučená literatura: Přijímací zkoušky na střední školy – přírodopis*chemie*fyzika (autoři:Vítězslav Bičík, Ludmila Bičíková, Hana Čtrnáctová, František Jáchim, Helena Klímová, Jiří Tesař, Věra Vaňková)  

Doporučená literatura k přijímací zkoušce

Přijímací řízení – oznámení (ze dne 4.3.2021)

Přijímací zkouška pro studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se NEKONÁ!  

Z důvodu velkého zájmu se školní přijímací zkouška BUDE KONAT u studijních oborů 41-41-M/01 Agropodnikání a 43-41-M/01 Veterinářství. 

Z důvodu epidemiologické situace se budou konat zkoušky nově ve dvou řádných termínech a jednom náhradním. Bližší informace o termínech budou upřesněny dle vývoje epidemiologické situace. Všichni zájemci budou ke zkoušce pozváni písemně.

Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

Studijní obory:

Střední zemědělská škola Čáslav nabízí žákům 9. tříd základních škol odborné vzdělávání v oborech studijních i učebních. Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do oborů:

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:

  • 43 – 41 – M/01 Veterinářství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – chovatelství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – zemědělská provoz
  • 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání

Tříletý učební obor zakončený výučním listem:

  • 41 – 51 – H/01 Zemědělec – farmář

Dokumenty:

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ [629 kB]

Přihláška ke studiu [166 kB]

Všeobecné informace o studiu – letáček ke stažení [1,33 MB]

Žákům také nabízíme další služby spojené se vzděláváním, např. širokou nabídku volnočasových aktivit (kroužek jezdectví, technické kroužky, školní časopis), stravování ve školní jídelně s celodenním provozem, ubytování na domově mládeže, ….

Průběh přijímacího řízení, důležité termíny

Datum přijímání přihlášek: do 1. 3. 2021

Termín konání školní přijímací zkoušky: 8. 4. 2021 (1. termín) a 16. 4. 2021 (2. termín).

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy nejdříve 28.dubna 2021 v souladu s legislativou na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (vchod školy).

Přijímání zápisových lístků: do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

Základní informace k přijímacímu řízení, ale i podrobný dokument Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022, naleznete na stránkách CERMATu.

Ilustrační testy

Ilustrační testy přijímacího řízení pro čtyřleté obory vzdělání naleznete ke stažení na stránkách CERMATu v záložce Jednotná přijímací zkouška. Naleznete zde i zadání testů z předchozích let pro Český jazyk a literaturu a pro Matematiku, včetně klíče se správným řešením úloh.