Přijímací řízení

Přijímací řízení pro uchazeče o studium ve školním roce 2022/2023 

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Více informací k přijímacímu řízení, ale i podrobný dokument Informace pro přijímání na střední školy v tomto roce, naleznete na stránkách CERMATu.

Dokumenty a důležité teríny:

Termín přijímání přihlášek: do 1. března 2022 (pro 1. kolo přijímacího řízení).
Přihlášky lze zasílat poštou na adresu školy nebo přinést osobně na sekretariát školy.

Informace ke 2. kolu přijímacího řízení naleznete na tomto odkazu.

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Termín konání didaktických testů z českého jazyka, literatury a matematiky: 12. a 13. dubna 2022
Náhradní termín konání didaktických testů z českého jazyka, literatury a matematiky: 10. a 11. května 2022

Všichni uchazeči obdrží písemnou pozvánku s konkrétním termínem a dalšími pokyny k přijímací zkoušce. 

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy, dle pokynů MŠMT, v období 28. až 29. dubna 2022 na veřejně dostupných místech, tj. na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do budovy školy.

Přijímání zápisových lístků bude probíhat: do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

Studijní obory:

Střední zemědělská škola Čáslav nabízí žákům 9. tříd základních škol odborné vzdělávání v oborech studijních i učebních. Pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat žáky do oborů:

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:

  • 43 – 41 – M/01 Veterinářství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – chovatelství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – zemědělská provoz
  • 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání

Tříletý učební obor zakončený výučním listem:

  • 41 – 51 – H/01 Zemědělec – farmář

Ilustrační testy přijímacího řízení

Máte-li zájem o procvičování učiva k přijímacím zkouškám, využijte nabídku Cermatu: Procvičování testů a úloh nebo si na stránkách CERMATu stáhněte Ilustrační testy přijímacího řízení pro čtyřleté obory vzdělávání. Naleznete je v záložce Jednotná přijímací zkouška. Naleznete zde i zadání testů z předchozích let pro Český jazyk a literaturu a pro Matematiku, včetně klíče se správným řešením úloh.