Přijímací řízení

Přijímací řízení pro uchazeče o studium ve školním roce 2023/2024 – 2. kolo PŘ pro obor Agropodnikání se zaměřením na Zemědělský provoz

Ředitel školy vyhlásil dne 26.5.2023 2. kolo přijímacího řízení pro obor Agropodnikání se sezměřením na Zemědělský provoz. Přihlášky přijímáme do 2.6.2023 (včetně). Kritéria pro přijetí naleznete v přiloženém dokumentu: Kritéria 2. kola PŘ

Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí dne 07.06.2023 od 13hod. do 16hod.

Přijímací řízení pro uchazeče o studium ve školním roce 2023/2024 – 2. kolo PŘ pro obor Ekonomika a podnikání 

Ředitel školy vyhlásil dne 17.5.2023 2. kolo přijímacího řízení pro obor Ekonomika a podnikání. Přihlášky přijímáme do 26.5.2023 (včetně). Kritéria pro přijetí naleznete v přiloženém dokumentu: Kritéria 2. kola PŘ

Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí dne 07.06.2023 od 13hod. do 16hod.

Přijímací řízení pro uchazeče o studium ve školním roce 2023/2024 – 1. kolo PŘ 

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Více informací k přijímacímu řízení, ale i podrobný dokument Informace pro přijímání na střední školy v tomto roce, naleznete na stránkách CERMATu.

Dokumenty a důležité teríny:

Termín přijímání přihlášek: do 1. března 2023 (pro 1. kolo přijímacího řízení).
Přihlášky lze zasílat poštou na adresu školy (SZeŠ Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav) nebo přinést osobně na sekretariát školy.

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Termín konání didaktických testů z českého jazyka, literatury a matematiky: 13. a 14. dubna 2023
Náhradní termín konání didaktických testů z českého jazyka, literatury a matematiky: 10. a 11. května 2023

Všichni uchazeči obdrží písemnou pozvánku s konkrétním termínem a dalšími pokyny k přijímací zkoušce. 

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy, dle pokynů MŠMT, pro obor Zemědělec-farmář dne 22.4.2023. Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí 22.04.2023 od 15hod. do 18hod. Pro maturitní obory v období 28. dubna až 2. května 2023 na veřejně dostupných místech, tj. na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do budovy školy. Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí 28.04.2023 od 15hod. do 18hod.

Přijímání zápisových lístků bude probíhat: do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

Studijní obory:

Střední zemědělská škola Čáslav nabízí žákům 9. tříd základních škol odborné vzdělávání v oborech studijních i učebních. Pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat žáky do oborů:

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:

  • 43 – 41 – M/01 Veterinářství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – chovatelství
  • 41 – 41 – M/01 Agropodnikání – zemědělská provoz
  • 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání

Tříletý učební obor zakončený výučním listem:

  • 41 – 51 – H/01 Zemědělec – farmář

Ilustrační testy přijímacího řízení

Máte-li zájem o procvičování učiva k přijímacím zkouškám, využijte nabídku Cermatu: Procvičování testů a úloh nebo si na stránkách CERMATu stáhněte Ilustrační testy přijímacího řízení pro čtyřleté obory vzdělávání. Naleznete je v záložce Jednotná přijímací zkouška. Naleznete zde i zadání testů z předchozích let pro Český jazyk a literaturu a pro Matematiku, včetně klíče se správným řešením úloh.