Závěrečné zkoušky pro obor Zemědělec – farmář

Všeobecné informace

Učební obor Zemědělec-farmář je po tříletém studiu završen Závěrečnou zkouškou, která je skládá ze tří částí:

  1. praktická část,
  2. písemná část,
  3. ústní část.

V praktické části žák předvede dovednosti, které získal v průběhu odborného výcviku. Ten  tvoří 50 % studia (tzv. dílny, nebo praxe). Písemná a ústní část zkoušky je zaměřena na teoretické znalosti v oblastech pěstování rostlin, chov zvířat a svět práce.

Žáci učebního oboru Zemědělec-farmář nekonají závěrečnou zkoušku ze všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, matematika apod.).

Tento obor je tak vhodný pro žáky, kteří jsou spíše odborně zaměřeni a do budoucna se chtějí profilovat jako pracovníci v zemědělství, obsluha strojů a zařízení, případně jako řidiči v dopravě.

Absolvent získá po úspěšně zakončeném studiu Výuční list a Vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Termíny a informace pro školní rok 2023/2024: 

Písemná závěrečná zkouška: 3. června 2024
Praktická závěrečná zkouška: 10. – 14. června 2024 
Ústní závěrečná zkouška: 20. – 21. června 2024

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.  

Opravné Závěrečné zkoušky pro studenty školního roku 2023/2024:

Opravné Závěrečné zkoušky se budou konat 18. září 2024 od 14:00 hodin.
Zájemci musí podat písemnou přihlášku pro opravné zkoušky na adresu školy

Další důležité termíny:

  • Ukončení výuky: 31.5.2024
  • Vydání vysvědčení: 31.5.2024
  • Studijní volno k přípravě na závěrečnou zkoušku: od 3.6.2024
  • Vydání výučního listu: 25.6.2024

Termíny opravných Závěrečných učňovských zkoušek:

  • září 2024 – Praktická část (ve školní dílně)
  • září 2024 – Ústní část (v učebně číslo 93, suterén budovy).