Závěrečné zkoušky pro obor Zemědělec – farmář

Všeobecné informace

Učební obor Zemědělec-farmář je po tříletém studiu završen Závěrečnou zkouškou, která je skládá ze tří částí:

  1. praktická část,
  2. písemná část,
  3. ústní část.

V praktické části žák předvede dovednosti, které získal v průběhu odborného výcviku. Ten  tvoří 50 % studia (tzv. dílny, nebo praxe). Písemná a ústní část zkoušky je zaměřena na teoretické znalosti v oblastech pěstování rostlin, chov zvířat a svět práce.

Žáci učebního oboru Zemědělec-farmář nekonají závěrečnou zkoušku ze všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, matematika apod.).

Tento obor je tak vhodný pro žáky, kteří jsou spíše odborně zaměřeni a do budoucna se chtějí profilovat jako pracovníci v zemědělství, obsluha strojů a zařízení, případně jako řidiči v dopravě.

Absolvent získá po úspěšně zakončeném studiu Výuční list a Vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Termíny a informace pro školní rok 2020/2021: 

Praktická závěrečná zkouška: 03. června 2021 – 08. června 2021 
Ústní závěrečná zkouška: 17. června 2021 – 18. června 2021  
Písemná závěrečná zkouška se NEKONÁ 

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.  

Další důležité termíny:

  • Uzavření známek: pátek 14. 5. 2021 (do 12:00 hod.)
  • Klasifikační porada: pondělí 17. 5. 2021
  • Vydání vysvědčení: 21. 5. 2021
  • Studijní volno k přípravě na závěrečnou zkoušku: 27. 5. až 2. 6. 2021
  • Možnosti individuálních konzultací: 9. 6. až 16. 6. 2021

Termíny opravných Závěrečných učňovských zkoušek: novinka !!

  • 29. 9. 2021, v 8 hodin – Praktická část (v dílně)
  • 30. 9. 2021, v 8 hodin – Ústní část (v učebně číslo 93, suterén budovy).