Závěrečné zkoušky pro obor Zemědělec – farmář

Všeobecné informace

Učební obor Zemědělec-farmář je po tříletém studiu završen Závěrečnou zkouškou, která je skládá ze tří částí:

  1. praktická část,
  2. písemná část,
  3. ústní část.

V praktické části žák předvede dovednosti, které získal v průběhu odborného výcviku. Ten  tvoří 50 % studia (tzv. dílny, nebo praxe). Písemná a ústní část zkoušky je zaměřena na teoretické znalosti v oblastech pěstování rostlin, chov zvířat a svět práce.

Žáci učebního oboru Zemědělec-farmář nekonají závěrečnou zkoušku ze všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, matematika apod.).

Tento obor je tak vhodný pro žáky, kteří jsou spíše odborně zaměřeni a do budoucna se chtějí profilovat jako pracovníci v zemědělství, obsluha strojů a zařízení, případně jako řidiči v dopravě.

Absolvent získá po úspěšně zakončeném studiu Výuční list a Vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Opravné Závěrečné zkoušky pro studenty školního roku 2020/2021:

Opravné Závěrečné zkoušky se budou konat dne 14. 6. 2022 od 8 hodin.
Zájemci musí podat písemnou přihlášku pro opravné zkoušky do 30.4.2022 na adresu školy

Termíny a informace pro školní rok 2021/2022: 

Praktická závěrečná zkouška: od 1. června 2022 
Písemná závěrečná zkouška: 6. června 2022
Ústní závěrečná zkouška: od 13. června 2022

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.  

Další důležité termíny:

  • Uzavření známek: bude upřesněno
  • Klasifikační porada:
  • Vydání vysvědčení:
  • Studijní volno k přípravě na závěrečnou zkoušku:
  • Možnosti individuálních konzultací:

Termíny opravných Závěrečných učňovských zkoušek:

  • září 2022 – Praktická část (v dílně)
  • září 2022 – Ústní část (v učebně číslo 93, suterén budovy).