Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště se skládá z těchto součástí:

 • výchovný poradce: Mgr. Barbora Smutná a Mge. Stanislava Bubeníčková
  Kontaktní adresa: smutna@szescaslav.cz ; bubenickova@szescaslav.cz
  Konzultační hodiny B. Smutné:
  úterý: 13.30 – 14.00 hod.
  čtvrtek: 7.15 – 7.45 hod.
  po předchozí domluvě i v jiné termíny
  Konzultační hodiny S. Bubeníčkové:
  středa: 7.30 – 8.00 nebo po předchozí domluvě.
  Schránka důvěry – nalenete ji u levého vchodu do auly školy
 • školní psycholog: Mgr. Jana Přibylová
  Místo:
  Konzultační hodiny: nutno rezervovat si termín předem
  E-mail: pribylova@szescaslav.cz
 • metodik prevence: Mgr. Jan Holík, MBA
  Kontaktní adresa: holik@szescaslav.cz
  Místo: Kabinet č. 90, suterén
  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě.
 • kariérový poradce: Mgr. Rudolf Meduna, Mgr. Jan Holík, MBA
  Kontaktní adresa: meduna@szescaslav.cz, holik@szescaslav.cz
  Místo: Kabinet č. 100, suterén (Mgr. Meduna), kabinet 90, suterén (Mgr. Holík)
  Konzultační hodiny: po předchozí dohodě

Dokumenty ke stažení: