Maturitní obor: Veterinářství

Studijní obor: 43-41-M/01 Veterinářství

Studijní obor Veterinářství je koncipován tak, aby reflektoval poptávku na trhu práce po odborných technicích s veterinárním a zootechnickým vzděláním. Představuje střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Žáci se naučí:

  • definovat vnější a vnitřní příčiny nemocí hospodářských zvířat
  • vybrat vhodné způsoby léčby zvířat
  • správně řešit úkoly spojené s hygienou chovu
  • orientovat se v legislativě týkající se veterinární péče
  • hodnotit dodržování welfare zvířat
  • základní zootechnické dovednosti v chovech hospodářských i zájmových zvířat

Studijní obor nabízí i možnost získání osvědčení pro různé odborné dovednosti (kurzy canisterapie a hipoterapie, jezdectví, aj.).

Škola poskytuje žákům stravování ve školní jídelně s celodenním provozem a ubytování v prostorném domově mládeže přímo v areálu školy. Žáci mohou využívat služeb školní knihovny. Zdarma mají přístup k Wi-Fi síti a k vybranému softwaru od firmy Microsoft v rámci služeb Office 365. 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Veterinární asistenti pomáhají veterinárním lékařům (pod jejich vedením a odpovědností) zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při provádění alergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.

Absolvent může pracovat také jako laborant nebo zemědělský technik – zootechnik v chovech hospodářských zvířat. Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v prodejnách zvířat, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu zdravotnických (veterinárních) potřeb, jako samostatný podnikatel apod.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.