Vychovatelé DM

Zástupce ředitele pro domov mládeže:

Mgr. Stanislava Petrásková   
e-mail: petraskova@szescaslav.cz  
telefon: 605 700 413 

Vychovatelé:

Bc. Karel Fišer
e-mail: fiser@szescaslav.cz

Bc. Pavlína Horníčková  
e-mail: hornickova@szescaslav.cz

Ing. Libor Legner – zástupce vedoucí vychovatelky
e-mail: legner@szescaslav.cz

Jana Nováčková  
e-mail: novackova@szescaslav.cz

Mgr. Renata Šrámková 
e-mail: sramkova@szescaslav.cz

Bc. Alena Veselá  
e-mail: vesela@szescaslav.cz

Jana Veselá
e-mail: vesela.jana@szescaslav.cz

Renata Vítková, DiS.  
e-mail: vitkova@szescaslav.cz