Škola nabízí

Škola nabízí svým žákům kvalitní vzdělání v příjemném a moderně vybaveném prostředí. Škola má bezbariérový přístup, nově zrekonstruované vnitřní i vnější prostory, moderně vybavené odborné učebny, např. laboratoře biologie, chemie, patologie. Má vybudované nové a prostorné dílny a od tohoto roku i technickou laboratoř. Škola také provozuje vlastní veterinární ordinaci.  

Žáci také využívají na dobré úrovni vybavenou školní knihovnu, školní jídelnu s celodenním stravováním, ubytování v domově mládeže i rozlehlý školní park, ve kterém se nachází i antukové a travnaté hřiště. V přilehlé školní zahradě se letos buduje nový včelín a probíhají poslední úpravy skleníku s tropickou a subtropickou částí. Tato zahrada se díky projektu venkovních učeben postupně proměňuje k tomu, aby vyhovovala kvalitní výuce.

Žáci využívají zdarma připojení k Internetu v rámci mezinárodní sítě eduroam. Dostávají zdarma po dobu studia služby MS Office 365 a mají přístup k dalším vybraným výukovým programům. Samozřejmostí je elektronický systém EduPage pro komunikaci s žáky a rodiči (pro sdílení známek, výukových materiálů, evidence absence, ale i pro psaní online testů atd).

Žáci se mohou účastnit sportovních kurzů i zahraničních studijních pobytů. Dlouholetá spolupráce probíhá s partnerskými školami ve Francii, v Itálii a na Slovensku. Každoročně se pořádají vodácké a lyžařské kurzy. Nově se plánují jednodenní cyklovýlety.

Velkou výhodou studia je i získání řidičského průkazů B (osobní automobil) a T (traktor) během studia. Žáci oboru Zemědělec-farmář mohou navíc získat za zvýhodněných podmínek svářečské zkoušky a řidičský průkaz C (nákladní automobil).  

V současné době ve škole působí 35 kvalifikovaných pedagogických pracovníků (učitelů a vychovatelů na domově mládeže). Ti zajišťují nejen výuku, ale i širokou nabídku zájmových činností. Žáci se tak mohou účastnit klubu mladých diváků, kroužku jezdectví, výcviku psů, realizovat se v technickém kroužku, kroužku včelařství, keramiky, účastí na sportovních hrách, cvičením v naší posilovně. Žáci také mohou absolvovat kurz finanční gramotnosti, věnovat se práci v redakci školního časopisu, chovatelství a jiné.

K chovatelským účelům je v areálu školy výběh s poníky a holandskými zakrslými kozami. V učebně biologie se nachází klece s činčilami a akvária s hadem Pavlem a s chameleonem. Na chodbě je velké akvárium s rybičkami. Chovatelé psů také mají k dispozici psí kotce, které jsou určeny jak pro psy žáků ubytovaných na domově mládeže, tak i ostatním.

Žáci se mohou realizovat i zapojením do různých projektů a soutěží. Pravidelně se naši žáci velice dobře umísťují v soutěži zlatá podkova, v jezdeckých soutěžích, v chovatelských olympiádách ale i např. v orbě. Žáci ekonomického oboru se pravidelně velice úspěšně účastní mezinárodních i národních projektů, ekonomických soutěží a jazykových olympiád.   

Škola se zaměřuje na propojení teorie s praxí. Žáci zemědělských oborů svou praxi vykonávají v zemědělských technologicky moderních provozech. Žáci ekonomického oboru si zakládají studentkou firmu a reálně obchodují v oblasti, kterou si sami zvolí.

Pro veřejnost škola nabízí:

  • různé odborné kurzy či semináře se zaměřením na zemědělství (systém LPIS, Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, atd) nebo na chov. Tradičně pořádá Canisterapeutický seminář s testováním psů.
  • ubytování ve školní ubytovně, přes jarní prázdniny i na domově mládeže
  • stravování ve školní jídelně
  • získání řidičského průkazu třídy T (traktor)