Maturitní zkoušky

Časový harmonogram maturitní zkoušky 2022/2023:

V tomto článku naleznete důležité termíny týkajících se maturitní zkoušky a dokumenty vydané školou i Cermatem, určené žákům 4. ročníků střední školy.

Jarní termín maturitních zkoušek 2023:
do 1. 12. 2022 – nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu (řádné i opravné)
do 31. 3. 2023 – odevzdání vlastního seznamu literárních děl

??. 4. 2023 – uzavření známek žáků 4. ročníků
28. 4. 2023 – vydání vysvědčení za 4. ročník

3. 4. 2023 – písemná část MZ z AJ
4. 4. 2023 – písemná část MZ z CJ
2. 5. 2023 – didaktické testy společné státní části z Anglického jazyka
2. 5. 2023 didaktické testy společné státní části z MAT
3. 5. 2023 – didaktické testy společné státní části z CJL
9. – 15. 5. 2023 – studijní volno k přípravě na MZ
od 16. 5. 2023 praktická maturitní zkouška
od 16. 5. 2023 – ústní maturitní zkoušky třídy 4A
od 16. 5. 2023 – ústní maturitní zkoušky třídy 4B
od 16. 5. 2023 – ústní maturitní zkoušky třídy 4V

Jmenné rozpisy zkoušek:

Budou stanoveny později

Podzimní termín maturit 2023:
do 26. 6. 2023 – podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu
??. 9. 2023 Didaktické testy z Matematiky (probíhá na spádových školách, viz pozvánka)
??. 9. 2023 Didaktické testy z Anglického jazyka (probíhá na spádových školách, viz pozvánka)
??. 9. 2023 Didaktické testy Českého jazyka (probíhá na spádových školách, viz pozvánka)
??. 9. 2023 maturitní písemná práce z ČJ
??. 9. 2023 maturitní písemná práce z ANJ
termín bude upřesněn později ústní část maturitní zkoušky (společné a profilové části maturitní zkoušky)

Maturitní zkoušky jaro 2023:

Přehled maturitních okruhů pro rok 2022/2023:

Seznamy literárních děl k maturitní zkoušce: