Maturitní zkoušky

Časový harmonogram maturitní zkoušky 2020/2021:

V tomto článku naleznete důležité termíny týkajících se maturitní zkoušky a dokumenty vydané školou i Cermatem, určené žákům 4. ročníků střední školy.

Jarní termín maturitních zkoušek 2021:
do 1. 12. 2020 – nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu (řádné i opravné)
do 31. 3. 2021 – odevzdání vlastního seznamu literárních děl

14. 5. 2021 (do 12:00 hod.) – uzavření známek
17. 5. 2021 – klasifikační porada
21. 5. 2021 – vydání vysvědčení za 4. ročník

24. 5. 2021 – didaktické testy společné státní části z CIJ
24. 5. 2021 – didaktické testy společné státní části z MAT
25. 5. 2021 – didaktické testy společné státní části z CJL
27. 5. až 2. 6. 2021 – studijní volno k přípravě na MZ
3. 6. až 8. 6. 2021 – možnost individuálních konzultací
9. 6. až 11. 6. 2021 praktická maturitní zkouška
od 14. 6. do 16. 6. 2021 – ústní maturitní zkoušky třídy 4B
od 14. 6. do 16. 6. 2021 – ústní maturitní zkoušky třídy 4V

Mimořádný termín maturit 2021 – novinka
Opatření MŠMT upravuje v letošním roce model maturitní zkoušky a rozšiřuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek, a také možnost zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období.
7. až 9. 7. 2021 – mimořádný termín maturit

Podzimní termín maturit 2021
do 30. 6. 2021 – podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu
1. 9. až 10. 9. 2021 – didaktické testy a písemné práce společné státní části
??. 9. 2021 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky jaro 2021:

Přehled maturitních okruhů pro rok 2020/2021:

Seznamy literárních děl k maturitní zkoušce: