Maturitní zkoušky

Časový harmonogram maturitní zkoušky 2020/2021:

V tomto článku naleznete důležité termíny týkajících se maturitní zkoušky a dokumenty vydané školou i Cermatem, určené žákům 4. ročníků střední školy.

Jarní termín maturitních zkoušek 2021:
do 1. 12. 2020 – nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu (řádné i opravné)
do 31. 3. 2021 – odevzdání vlastního seznamu literárních děl
nejdříve 1. 4. 2021 – písemná práce z CJL (termín bude upřesněn)
nejdříve 1. 4. 2021 – písemná práce z CIJ (termín bude upřesněn)
praktická maturitní zkouška (termín bude upřesněn)
3. 5. až 7. 5. 2021 – didaktické testy a písemné práce společné státní části MZ
od 16. 5. 2021 – ústní maturitní zkoušky třídy 4B
od 16. 5. 2021 – ústní maturitní zkoušky třídy 4V

Podzimní termín maturit 2021
do 25. 6. 2021 – podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu
1. 9. až 10. 9. 2021 – didaktické testy a písemné práce společné státní části
??. 9. 2021 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky jaro 2021:

Přehled maturitních okruhů pro rok 2020/2021:

Seznamy literárních děl k maturitní zkoušce: