Maturitní zkoušky

Časový harmonogram maturitní zkoušky 2021/2022:

V tomto článku naleznete důležité termíny týkajících se maturitní zkoušky a dokumenty vydané školou i Cermatem, určené žákům 4. ročníků střední školy.

Jarní termín maturitních zkoušek 2022:
do 1. 12. 2021 – nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu (řádné i opravné)
do 31. 3. 2022 – odevzdání vlastního seznamu literárních děl

22. 4. 2022 (do 13:30 hod.) – uzavření známek
26. 4. 2022 – klasifikační porada
29. 4. 2022 – vydání vysvědčení za 4. ročník

4. 4. 2022 – písemná část MZ z AJ (náhradní termín 11. 4. 2022)
5. 4. 2022 – písemná část MZ z CJ (náhradní termín 19. 4. 2022)
2. 5. 2022 – didaktické testy společné státní části z Anglického jazyka (od 13.00 hod.)
2. 5. 2022– didaktické testy společné státní části z MAT (od 8.00 hod.)
3. 5. 2022 – didaktické testy společné státní části z CJL (od 8.00 hod.)
9. 5. až 13. 5. 2022 – studijní volno k přípravě na MZ
od 16. 5. 2022 praktická maturitní zkouška
od 16. 5. 2022 – ústní maturitní zkoušky třídy 4A
od 16. 5. 2022 – ústní maturitní zkoušky třídy 4B1
od 16. 5. 2022 – ústní maturitní zkoušky třídy 4B2
od 16. 5. 2022 – ústní maturitní zkoušky třídy 4V

Rozpisy zkoušek:

16. až 17. 5. 2022 Profilová část MZ konané formou praktické zkoušky – třída 4.B

16. 5. 2022 Profilová část MZ konané formou praktické zkoušky – třída 4.A

16. až 17. 5. 2022 Profilová část MZ konané formou praktické zkoušky – třída 4.V

Podzimní termín maturit 2022: AKTUALIZACE !!!
do 30. 6. 2022 – podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu
2. 9. 2022 Didaktické testy z Matematiky (probíhá na spádových školách, viz pozvánka)
2. 9. 2022 Didaktické testy z Anglického jazyka (probíhá na spádových školách, viz pozvánka)
1. 9. 2022 Didaktické testy Českého jazyka (probíhá na spádových školách, viz pozvánka)
5. 9. 2022 maturitní písemná práce z ČJ
6. 9. 2022 maturitní písemná práce z ANJ
14. 9. a 15. 9. 2022 ústní část maturitní zkoušky (společné a profilové části maturitní zkoušky)

Maturitní zkoušky jaro 2022:

Přehled maturitních okruhů pro rok 2021/2022:

Seznamy literárních děl k maturitní zkoušce: