Maturitní zkoušky

Časový harmonogram maturitní zkoušky 2021/2022:

V tomto článku naleznete důležité termíny týkajících se maturitní zkoušky a dokumenty vydané školou i Cermatem, určené žákům 4. ročníků střední školy.

Jarní termín maturitních zkoušek 2022:
do 1. 12. 2021 – nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu (řádné i opravné)
do 31. 3. 2022 – odevzdání vlastního seznamu literárních děl

14. 5. 2022 (do 12:00 hod.) – uzavření známek
??. 5. 2022 – klasifikační porada
??. 5. 2022 – vydání vysvědčení za 4. ročník

2. – 5. 5. 2022 – didaktické testy společné státní části z CIJ
2. – 5. 5. 2022– didaktické testy společné státní části z MAT
2. – 5. 5. 2022 – didaktické testy společné státní části z CJL
??. 5. až ??. 6. 2022 – studijní volno k přípravě na MZ
??. 6. až ??. 6. 2022 praktická maturitní zkouška
červen 2022 – ústní maturitní zkoušky třídy 4A
červen 2022 – ústní maturitní zkoušky třídy 4B1
červen 2022 – ústní maturitní zkoušky třídy 4B2
červen 2022 – ústní maturitní zkoušky třídy 4V

Podzimní termín maturit 2022
do 30. 6. 2022 – podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu
září 2022 Didaktické testy z Matematiky (probíhá na spádových školách, viz pozvánka)
září 2022 Didaktické testy z Anglického jazyka (probíhá na spádových školách, viz pozvánka)
září 2022 Didaktické testy Českého jazyka (probíhá na spádových školách, viz pozvánka)
září 2022 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky jaro 2022:

Přehled maturitních okruhů pro rok 2020/2021:

Seznamy literárních děl k maturitní zkoušce: