Maturitní zkoušky

Časový harmonogram maturitní zkoušky 2023/2024:

V tomto článku naleznete důležité termíny týkajících se maturitní zkoušky a dokumenty vydané školou i Cermatem, určené žákům 4. ročníků střední školy.

Jarní termín maturitních zkoušek 2024:
do 1. 12. 2023 – nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu (řádné i opravné)
do 31. 3. 2024 – odevzdání vlastního seznamu literárních děl

24. 4. 2024 – uzavření známek žáků 4. ročníků
30. 4. 2024 – vydání vysvědčení za 4. ročník

4. 4. 2024 – písemná část MZ z AJ
3. 4. 2024 – písemná část MZ z CJ
2. 5. 2024 – didaktické testy společné státní části z Anglického jazyka
2. 5. 2024 – didaktické testy společné státní části z MAT
3. 5. 2024 – didaktické testy společné státní části z CJL
6. – 15. 5. 2024 – studijní volno k přípravě na MZ
od 16. 5. 2024 – praktická maturitní zkouška
od 16. 5. 2024 – ústní maturitní zkoušky třídy 4.A
od 16. 5. 2024 – ústní maturitní zkoušky třídy 4.B
od 16. 5. 2024 – ústní maturitní zkoušky třídy 4.V

Podzimní termín maturit 2024:
do 26. 6. 2024 – podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu
2.-5. 9. 2024 Didaktické testy Českého jazyka (probíhá na spádových školách od 12:00 hod., viz pozvánka)
2.-5. 9. 2024 Didaktické testy z Matematiky (probíhá na spádových školách od 8:30 hod., viz pozvánka)
2.-5. 9. 2024 Didaktické testy z Anglického jazyka (probíhá na spádových školách od 12:30 hod., viz pozvánka)
?. 9. 2024 maturitní písemná práce z ANJ od 14:00 na naší škole
?. 9. 2024 maturitní písemná práce z ČJ od 14:00 hod. na naší škole

??. 9. 2024 ústní část maturitní zkoušky (společné a profilové části maturitní zkoušky)

Rozpis maturitních zkoušek

Třída 4.A

Třída 4.B

Třída 4.V

Maturitní zkoušky jaro 2024:

Přehled maturitních okruhů pro rok 2023/2024:

Seznamy literárních děl k maturitní zkoušce: