Revitalizace výukové zahrady SZeŠ Čáslav, projekt 1190700297

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření zahrady s různými biotopy za využití co největšího počtu stávajících dřevin. Dále rozšíření keřových ploch a vybudování nových ploch s kvetoucími trvalkami a bylinkami. Dále vznikly plochy pro pěstování letniček k řezu a sušení, plochy pro pěstování zeleniny a plochy ovocného sadu s květnatou loukou. Nové umístění včelína a zrušení skladu nářadí poskytlo prostor pro malou vinici a další ovocné druhy vyžadující konstrukci. Projekt byl zaměřen i na hospodaření s dešťovou vodou, a proto realizované přírodní jezírko plní mj. funkci retenční nádrže. Důraz byl kladen i na nakládání s odpady – kompostování. Úpravu zahrady doplnilo vybavení a mobiliář pro výuku v takovém rozsahu, aby ji bylo možné využití nejen pro naše studenty, ale i pro žáky a studenty dalších místních škol (MŠ, ZŠ i SŠ), pro rodiče i širokou veřejnost.

Termín realizace: 08/2020 – 06/2022