Projekt “eTwinning”

O projektu
Cílem projektu je seznámit se s kulturními a historickými památkami regionu partnerské školy a poznat ho i prostřednictvím místních zvyků a lidových tradic.

Cíle:
– integrace projektu do vzdělávacích plánů předmětů cestovní ruch, společenská komunikace, mateřský jazyk, geografie, dějepis
– efektivně pracovat se slovenským a českým textem
– rozvinout svoje technologické zručnosti využíváním nástrojů web 2.0
– zvyšovat povědomí o důležitosti a bezpečnosti internetu
– podporovat týmovou práci žáků

Postup práce:
Listopad 2017 – seznámení studentů s projekte, představení účastníků projektu, moje škola, tvorba loga projektu – padlet, tagul
Prosinec 2017 – Vánoce v regionu – vánoční tradice, vánoční menu, fotorecepty, vánoční stolování, vánoční pozdravy partnerské škole, vánoční trhy, vánoční dárky pro seniory, perníčky pro osamělé lidi – joomag, animoto
Leden 2018 – Moje město – kvízy o městě, lidové tradice – zvuková nahrávka lidových písní, přehlídka krojů, lidová řemesla – setkání s lidovými nástroji, naučit se vyrábět jednoduchý výrobek – prezi, quizi, videa
Únor 2018 – Kulturní a historické památky v regionu – návštěva kulturně-historické památky regionu, guiziz, google.doc
Březen 2018 – Velikonoční svátky – velikonoční zvyky v regionu, menu, fotorecepty, stolování – movie maker, animoto, videa
Duben 2018 – hodnocení projektových aktivit studenty – ankety, prezentace projektu na stránce školy, veřejnosti – i-ankety
Květen 2018 – tvorba závěrečných materiálů o projektu, e-digitální kniha, prezi

Očekávané výsledky:
– poznání kulturně-historických památek, zvyků regionu partnerských škol prostřednictvím exkurzí a materialů zpracovaných různými nástroji a prostřednictvím projektových aktivit ukázat kreativitu studentů
– rozvoj kreativity studentů
– naučit se týmovou práci
– výměna zkušeností z motivačních aktivit mezi učiteli partnerských škol
– prezentace projektů v prostorách školy a na veřejnosti
– vytvoření výstupových materiálů – digitální kniha, prezi, smore

Odkaz na domovskou stránku projektu e-Twinning ZDE