Projekt eTwinning – “Cestujeme po Evropě”

V letošním školním roce se studenti SZeŠ Čáslav studijního oboru „Ekonomika a podnikání – cestovní ruch“ třída 2.A a 3.A, zapojili do mezinárodního projektu v rámci eTwinningu.

Hlavním cílem projektu na téma „Cestujeme po Evropě“ bylo rozšířit teoretické vědomosti o evropských zemích, seznámit se s kulturními a historickými památkami a dalšími zajímavosti některých států Evropy. Efektivně pracovat se slovenským a českým textem. Zvyšovat povědomí o důležitosti a bezpečnosti při práci na internetu. Podporovat týmovou práci a vzájemnou spolupráci mezi českými a slovenskými studenty. Podpořit mezipředmětové vztahy v rámci předmětů se zaměřením na cestovní ruch, společenskou komunikaci, mateřský jazyk, geografie a dějepis.

Do projektu byli zapojeni studenti partnerských škol SZeŠ Čáslav a SOŠ ekonomické ze Spišské Nové Vsi. Studenti se danému tématu věnují v průběhu vzdělávání v rámci studijního oboru ekonomika a podnikání – cestovní ruch, jak na úrovni teoretických vědomostí, tak na úrovni praktických dovedností. Důležitou podporou při získáváni nových poznatků a zkušeností je vlastní zkušenost z pobytů v některých zemích Evropy v rámci organizovaných výměnných pobytů, tak i individuální turistiky.

V průběhu plnění jednotlivých úkolů mají možnost studenti rozvíjet mezinárodní týmovou spolupráci, komunikaci, kreativitu a podílet se na tvorbě výstupních materiálů v podobě kvízů, videí, fotografií, prezentací a dalších materiálů.

Celoroční vynikající práce žáků tříd 2.A a 3.A i jejich učitele Rudolfa Meduny byla v říjnu 2023 oceněna udělením certifikátu eTwinning National QUALITY LABEL.

Všem zůčasntněným blahopřejeme.