Malta

V rámci zvyšování kvalifikace pedagogů a tím zkvalitňování výuky byli čtyři učitelé SZeŠ Čáslav zapojeni do programu Erasmus + Mobility for school staff and quality commitment for school educaion. Erasmus je program Evropské unie umožňující studium jazyků v zahraničí, cestování a poznávání kultury dané země. Projekt Střední zemědělské školy Čáslav trval dva roky a nyní se chýlí ke svému konci. Samotnému vycestování pedagogů předcházela roční jazyková příprava pod vedením lektorů jazykové školy. V létě 2018 se uskutečnily samotné jazykové pobyty ve Velké Británii, Francii a na Maltě.

Na dvoutýdenní jazykový kurz na Maltě odletěly Ing. Jandová a Ing. Zelená na začátku letních prázdnin 2018. Po překonání drobných nesnází na letišti v Zürichu, kdy do rolujícího letadla narazil pták a kapitán nechal celé letadlo kvůli bezpečnosti překontrolovat, s hodinovým zpožděním přiletěly na Maltu. Ubytovaly se v rezervovaném apartmánu a jaly se prozkoumat cestu do školy a blízké okolí.

První den se všichni nově příchozí shromáždili v konferenčním sále a byli roztříděni do skupin dle úrovně anglického jazyka anebo zařazeni do kurzu zaměřeného na metodologii výuky cizích jazyků. Dostali stručný, ale výstižný program dvoutýdenní výuky a nabídku poznávacích zájezdů a dalších společenských akcí konaných školou ETI. Ve skupinách se vyskytovaly nejrůznější národnosti. Kromě hrstky Čechů ve škole studovali Slováci, Maďaři, Finové, Korejci, ale valnou většinu tvořili Poláci. Takže pobyt byl velmi zajímavý nejen z hlediska jazykového, ale i kulturního.
Každý den probíhala výuka od 9 do 14:30 h s malými přestávkami a hodinovou pauzou na oběd. Hodiny byly velmi intenzivní, perfektně připravené a úžasně prezentované lektorkou. V praxi účastníci nejen viděli, ale i na vlastní kůži okusili rčení: „Zapálit může jen ten, kdo hoří.“ Dokonale zpracovaná náplň kurzu, připravené studijní materiály i nenásilný způsob výuky přiměly účastníky aktivně se v hodinách zapojovat, spolupracovat a hlavně komunikovat s ostatními v angličtině. První týden byl dost náročný, jak z hlediska jazykového, tak organizačního, ale když jste hozeni do vody, musíte plavat. Druhá polovina kurzu už byla mnohem lepší. Odbouráním prvotního ostychu se konverzace rozproudila a anglická slovíčka naskakovala sama.

Zpočátku se účastnice držely v okolí školy a apartmánu. Objevily pláže, které navštěvovaly zvláště po náročných dnech ve škole. Dále kavárničky, které nabízely příjemný stín a chládek v rozpáleném dni. Postupem času získávaly víc a více informací o zajímavých místech a kulturních akcích, které měly rozhodně vidět. Tak například podnikly cestu na ostrov Gozo, výlety do Vallety nebo k moři v místě zvaném St. Peter´s Pool, St.Paul Bay a další. Prostřednictvím školních výletů s průvodcem navštívili účastníci kurzu Valletu a „tiché město“ Mdinu. Byly to krásné okamžiky, kdy na člověka dýchá dávná historie, úžasná architektura, okouzlující přírodní scenérie a národní hrdost obyvatel. Zejména tu pedagožky pocítily při soukromé návštěvě jednoho z mnoha festivalů konaných na ostrově.
Jelikož se obě již účastnili celé řady jazykových kurzů, pobytů, seminářů atd., mohou s čistým svědomím říct, že tento jazykový pobyt byl skutečně jedinečný. Byl inspirující jak pro učitele cizích jazyků, tak pro ostatní učitele. Přístup lektorů, z nichž mnozí byli rodilí mluvčí, byl naprosto profesionální, ale přitom velice přátelský a motivující. Nejen z hlediska jazykového a metodologického jsou tyto zahraniční studijní kurzy Erasmu přínosné. Nabízejí poznání jiné kultury, historie a společenského života dané země. Záleží jen na člověku, zda tuto příležitost poznat něco nového nebo odlišného využije či nikoli.