Francie

Střední zemědělská škola v Čáslavi již více jak dvacet let pořádá výměnné praxe s francouzskou školou v Normandii. Aby byli zástupci školy schopní komunikovat s francouzskými kolegy, je nutné alespoň částečně ovládat jejich jazyk. Z tohoto důvodu se Mgr. Lucie Lipenská zúčastnila dvouletého projektu s názvem Zvýšení jazykových dovedností pedagogů odborných předmětů. Tento projekt je financován EU z programu Erasmus+. Cílem bylo zdokonalit se v komunikačních dovednostech ve francouzském jazyce.

Na úplném počátku tohoto projektu absolvovala účastnice vstupní test, který odhalil stávající úroveň francouzštiny. Od této chvíle bylo potřeba začít studovat. Znalosti francouzského jazyka si tak po celý školní rok zdokonalovala pod vedením výborného lektora.

Důležitou součástí tohoto projektu bylo také absolvovat čtrnáctidenní jazykový kurz ve Francii. V červenci tedy Mgr. Lipenská odletěla na Azurové pobřeží do Cannes, kde čáslavskou „zemědělku“ vyměnila za Campus International de Cannes. V této škole bylo během letních prázdnin opravdu živo. Sjeli se sem studenti z celé Evropy.

Začátek „studijního léta“ v Cannes zahájil rozřazovací test. Na základě výsledků testu byli studenti rozděleni do skupin podle jazykové úrovně. Mgr. Lipenská každé dopoledne navštěvovala intenzivní kurz francouzského jazyka. Tato dopolední výuka byla zaměřena na komunikaci a upevnění gramatiky. Třikrát týdně navštěvovala také odpolední blok, který byl věnován schopnosti komunikovat v běžných životních situacích. Na kurzech poznala především studenty z Itálie, Španělska, Portugalska, Finska a jiných evropských zemí.

Během studia měli účastníci možnost zúčastnit se různých výletů a aktivit, které pro ně škola připravila. Na všech akcích se o studenty staraly milé průvodkyně. Tyto akce byly pro mnohé příjemným zpestřením letního odpoledne po náročném dni stráveném v učebně.

Čtrnáct dní uplynulo jako voda a nezbývalo, než se s Francií rozloučit. Na konci studijního pobytu v Cannes obdrželi účastníci certifikát o absolvování příslušného kurzu. Domů se zástupkyně SZeŠ Čáslav vrátila bohatší nejen o nové zážitky, zkušenosti a přátele, ale především o jazykové dovednosti. Nyní k úplnému zakončení tohoto projektu zbývá ještě poslední krok – úspěšně zvládnout závěrečný test.

foto 1: Mgr. Lucie Lipenská na studiu francouzštiny v Cannes
foto 2: V kurzu se setkávali studenti z mnoha zemí EU