Slovensko

V rámci projektu Erasmus + s názvem Zvýšení jazykové úrovně pedagogů odborných předmětů a stínování na partnerské škole v uplynulém školním roce navštívil Mgr. Rudolf Meduna SOŠ ekonomickou ve Spišské Nové Vsi. S touto školou SZeŠ v Čáslavi spolupracuje od roku 2015 a to zejména na projektech v rámci eTwinningu. Na uvedených projektech se podílejí žáci studijního oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch, za které již získali Národní i Evropský certifikát kvality.

V rámci působení Mgr. Meduny na partnerské škole ve Spišské Nové Vsi se studijního pobytu zúčastnila i skupina studentů SZeŠ Čáslav. Všichni společně měli možnost se účastnit vyučování a aktivně se zapojit do výuky všeobecných i odborných předmětů.

Prvním dva dny pobytu v partnerské škole se střídavě účastnili výuky například anglického jazyka, občanské nauky, tělesné výchovy, ruského jazyka, geografie, ekonomiky a podnikání, hospodářských výpočtů, přípravy jídel a stolování, podnikatelského myšlení, turistiky na venkově a společenské komunikace. Příjemným zjištěním bylo, že výuka často probíhala s využitím výpočetní techniky, různých aktivizujících a motivačních metod vyučování, práce na projektech a jejich prezentace. Škola se také výrazně věnuje i mimoškolním aktivitám.

V polovině pobytu se účastníci projektu společně se slovenskými studenty vydali na celodenní výlet do Vysokých Tater, konkrétně k Popradskému plesu. Pro většinu to byla velmi zajímavá zkušenost, kdy měli studenti možnost si vyzkoušet horskou turistiku a obdivovat krásu tatranské přírody.

Poslední dva dny pobytu v SOŠ ekonomické probíhalo projektové vyučování, v rámci kterého čeští i slovenští studenti společně zpracovávali získané materiály z výletu ve Vysokých Tatrách, a to ve formě prezentací, fotografií, videí, kvízů a audio nahrávek. Po týdnu skvělých zážitků se vydali na cestu domů.

Závěrem je třeba poděkovat vedení školy, učitelům i studentům SOŠ ekonomické ve Spišské Nové Vsi za velmi přátelskou atmosféru, tvůrčí spolupráci a skvělou organizaci pobytu.