Závěrečná zkouška třídy 3.ZF pro školní rok 2020/2021

Termíny: 

Praktická závěrečná zkouška: 03. června 2021 – 08. června 2021 
Ústní závěrečná zkouška: 17. června 2021 – 18. června 2021  
Písemná závěrečná zkouška se NEKONÁ 

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.  

Další důležité termíny:

  • Uzavření známek: pátek 14. 5. 2021 (do 12:00 hod.)
  • Klasifikační porada: pondělí 17. 5. 2021
  • Vydání vysvědčení: 21. 5. 2021
  • Studijní volno k přípravě na závěrečnou zkoušku: 27. 5. až 2. 6. 2021
  • Možnosti individuálních konzultací: 9. 6. až 16. 6. 2021

Ing. Jaromír Horníček
ředitel školy