Maturitní zkouška pro školní rok 2020/2021

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky. 

Nově došlo ke změně harmonogramu 

Termíny: 

Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021

U DT byl již vydaným opatřením obecné povahy prodloužen časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.  

Konkrétně: 

  • u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut, 
  • u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence), 
  • u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut. 

    Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 je stanoven na dny 7., 8. a 9. července 2021. 

Profilová část maturitní zkoušky se uskuteční ve dnech: 
Praktická maturitní zkouška 09. června 2021 – 11. června 2021 
Ústní maturitní zkouška 14. června 2021 – 16. června 2021 

Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky. 
Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); bude umožněno opakování neúspěšné nepovinné zkoušky. 

Toto pravidlo platí pouze: 

– pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku, 
– pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka). 

Nadále platí, že písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. 

Další důležité temíny:
Uzavřeníá známek: pátek 14. 5. 2021 (do 12:00 hodin)
Klasifikační porada: pondělí 17. 5. 2021
Vydání vysvědčení: 21. 5. 2021
Studijní volno k přípravě na MZ: 27. 5. – 2. 6. 2021
Možnost individuálních konzultací: 3. 6. – 8. 6. 2021