Základní kurz svařování

Během měsíce ledna a února se naši učni zúčastnili základního svářečského kurzu. Celý kurz probíhal ve svářečské škole Dopravního učiliště Čáslav. Během kurzu se učni museli seznámit s bezpečností práce při svařování, teorií svařování v ochranné atmosféře CO2. Následně se učili rovinný svár, svislý svár a koutový svár.

Při závěrečné zkoušce bylo podmínkou kurzu složit také teoretickou zkoušku z bezpečnosti práce. Potom byli teprve absolventi připuštěni k praktické zkoušce. Zde museli předvést třívrstvý rovinný svár s provařením kořene. Náplní druhé praktické zkoušky byl svár koutový svislý.

Všechny tyto tři zkoušky učni 2.ZF, 3.ZF a 3.B absolvovali bez problému.

Blahopřejeme jim k úspěšnému složení základní zkoušky sváření metodou MAG.

Ing. František Žaloudek