Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2020 bude zahájen ve středu 1. září v 8:00 hodin.

Vážení studenti,

vlivem hygienických opatření bude slavností zahájení školního roku 1. 9. 2021 probíhat na nádvoří školy (u hlavního vchodu z parku, viz obrázek).

Žáci se na nádvoří seřadí po třídách spolu se svými třídními učiteli. Po slavnostním zahájení ředitelem školy Ing. Jaromírem Horníčkem se jednotlivé třídy společně se svými třídními učiteli odeberou do svých kemnových učeben. Ve třídách nejprve proběhne preventivní screeningové testování žáků. Testovat se bude neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT).

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží buď:

  1. písemným potvrzením o dokončeném očkování, a pokud již uplynula doba 14 dnů po druhé očkovací dávce,
  2. potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19, a pokud ještě neuplynula doba 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19,
  3. potvrzením o negativním výsledku testu provedeného v odběrovém místě, které nesmí být starší 72 hodin.

Dle pokynů Ministerstva školství se žáci budou testovat opět v termínech 6. a 9. září 2021.

Po otestování pak začne třídnická hodina.

Na třídnických hodinách žáci obdrží informace ke studiu, nové klíče k šatním skříňkám (za vratnou zálohu 50 Kč), nové studijní průkazy (poplatek 15 Kč). Žáci 1. rončíků navíc dostanou čip (pro vstup do školy a pro výdej stravy v jídělně) za vratnou zálohu 100 Kč.

Aktuálně platí pro ochranu dýchacích cest v areálu školy tato pravidla:

Žáci musí nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor) ve společných vnitřních prostorech školy. Ve třídách a ve školní jídelně, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít už nemusí.

Žáci, kteří nepodstoupí testování a ani nedoloží jeden z výše uvedených potvrzení, jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole a školních prostorách, tedy i v lavici o hodině.

Dalším hygienickým opatřením je zákaz vstupu rodičů žáků do budovy školy. Rodiče mohou na své děti čekat venku v parku školy. Děkujeme za pochopení. 

Od druhého dne (2. 9.) již bude probíhat výuka podle rozvrhu hodin.