Informace k nástupu do domova mládeže

Osobní přítomnost žáka není podmíněna předložením negativního testu /ukončeným očkováním/ prodělanou nemocí.

Pro žáky platí pravidla vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení ochranných prostředků:

  • Všichni žáci jsou povinni nosit ve společných prostorech respirátor nebo roušku, výjimka je stanovena pro pobyt na pokojích.
  • Dodržovat zásady osobní a provozní hygieny (používání dezinfekce, větrání pokojů, úklid.

Vzhledem k doporučení ministerstva školství omezit pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř  školy a domova mládeže během nástupu dne 31. 8. 2021 může vstoupit  do budovy domova mládeže pouze jeden z rodičů nebo zákonný zástupce doprovázející žáka 1. ročníku na dobu nezbytně nutnou.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Stanislava Petrásková
Vedoucí Domova mládeže