Upozornění: DM 27.9.2021

V pondělí 27. 9. 2021 nebudou žákům ubytovaným na domově mládeže vydávány snídaně.