Projekt eTwinning: „PŘÍRODA A MY“

V letošním školním roce se studenti třídy 2.A a 3.A studijního oboru ekonomika a podnikání zapojili, již v pořadí do šestého mezinárodního projektu v rámci eTwinningu, tentokrát na téma: „Příroda a my“.

Hlavním cílem projektu bylo motivovat studenty k aktivitám, které směřují k ochraně a ke zkvalitnění životního prostředí. Podstatou projektu bylo realizovat různé činnosti z běžného života propojených s přírodou. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na oblast ochrany přírody, pomoc volně žijícím živočichům, třídění odpadu, pěstování a využití léčivých rostlin a aktivního pobytu v přírodě. Plněním jednotlivých úkolů měli studenti možnost rozšířit si poznatky z biologie, ekologie, geografie, informační technologie a odborných předmětů. Zároveň měli možnost rozvíjet mezinárodní týmovou spolupráci, komunikaci, kreativitu a podílet se na tvorbě výstupních materiálů v podobě dotazníku, pracovních listů, fotografií, prezentací a dalších materiálů.

Do projektu byli zapojeni studenti partnerských škol SZeŠ Čáslav a SOŠ ekonomické ze Spišské Nové Vsi. Plnění jednotlivých úkolů ovlivnila pandemická situace, kdy výuka probíhala převážně distanční formou. Díky většině aktivních studentů se danou situaci podařilo zvládnout a projekt úspěšně dovést do cíle.

Poděkování patří všem studentům, kteří se na projektu aktivně podíleli a v neposlední řadě i partnerům ze SOŠ ekonomické ze Spišské nové Vsi za spolupráci a tvůrčí přístup.

Mgr. Rudolf Meduna