UPOZORNĚNÍ: Domov mládeže – ubytování

Domov mládeže je otevřen od neděle od 17 hod. do pátku do 16 hod.

Zvýšená hygienická opatření a testování zůstávají v platnosti. 

                                                                Děkuji Petrásková (tel. 605 700 413)

Pokyny pro ubytované žáky:

Pobyt  žáků v domově mládeže je podmíněn účastí  žáků na testování.

Testování se provádí ihned po příjezdu do DM prostřednictvím antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 samovyšetřením (výtěrem z nosu) na vyhrazeném místě dle pokynů vychovatele.

Domov mládeže vystavuje potvrzení o výsledku testování.

Testování v domově mládeže s negativním výsledkem nahrazuje testování prováděné školou v následujících 48 hodinách a umožňuje žákovi osobní účast na výuce.

Výjimku z testování mají žáci, kteří se prokáží:

  1. potvrzením o provedení RT-PCR testu nebo POC antigenního testu s negativním výsledkem provedeném autorizovanou osobou na odběrovém místě, které nesmí být starší 48 hodin,
  2. potvrzením od lékaře, že prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní,
  3. potvrzením o negativním výsledku testu (provedeného vpřed vyučováním), pokud přichází do DM až po návštěvě školy (např. v pondělí odpoledne).

Ubytování je možné při dodržování zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.

Žák přijíždí do domova mládeže zcela zdráv bez příznaků infekčního virového onemocnění.

Pokud je výsledem testu nezletilého žáka pozitivní, je neprodleně umístěn do izolace a ihned je informován zákonný zástupce. Zletilý žák opustí domov mládeže bez zbytečného odkladu.