Program eTwinning

Studenti SZeŠ Čáslav získali od Domu zahraniční spolupráce v Praze ocenění v podobě „Certifikátu kvality“ za projekt „Rok včely“ v rámci mezinárodního programu e Twinning. Na projektu pracovali žáci studijního oboru ekonomika a podnikání a studijního oboru agropodnikání společně se studenty z partnerské školy ve Spišské Nové Vsi.

Mgr. Rudolf Meduna – vedoucí projektu