Ředitelské volno

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlašeno ředitelské volno na dny:
čtvrtek 29. 9. 2022 a pátek 30. 9. 2022.

Ing. Jaromír Horníček
ředitel školy