Praxe – regenerační hnojení

Co je to regenerační hnojení?

Kolik musím aplikovat hnojiva na hektar, když chci dopřát plodině 50 kg čistých živin?

V jaké formě přijímá rostlina dusík i v závislosti na počasí?

Tyto i další otázky si musí umět zodpovědět student oboru Agropodnikání v rámci předmětu Praxe, kdy zúročí mezipředmětové vazby a dokáže navrhnout řešení, aneb žáci třídy 3.B při aplikaci průmyslových hnojiv v ostrém nasazení. Nutno podotknout, že na všechny tyto otázky jsme našli odpovědi a úspěšně aplikovali ledek amonný k probouzející se pšenici! Další důkaz toho, že propojení teorie s praxí na naší škole funguje perfektně a že se naši absolventi v reálném životě rozhodně neztratí.

Ing. Jaroslav Trávníček