Olympiáda z anglického jazyka

I letos se naše škola zapojila do olympiády z anglického jazyka. Školního kola, které se konalo 8. února 2023, se zúčastnilo celkem 16 dobrovolníků (ze tříd 3.B, 3.V, 3.A, 2.A a 2.V). Dvě nejlepší, Andrea Mrzenová (2.A) a Anna Pechanová (3.V) postoupily do okresního kola. Zde, i když nevyhrály, jejich výkony byly vzorné.

Všem žákům a žákyním děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Monika Šulcová

Olympiáda z anglického jazyka probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Nejnižší kategorie probíhá pouze ve dvou kolech. Zadání soutěžních kol vytváří pověřená komise na dané soutěžní úrovni. Celostátního kola, které organizuje Národní institut dětí a mládeže, se účastní okolo 40 nejlepších žáků a studentů z celé České republiky.