Vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 a ukončování posledního ročníku vzdělávání

S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání  a na základě doporučení MŠMT, rozhodl ředitel školy, že se ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 zaměří  výuka  tříd 4. B, 4. V a 3. ZF pouze na maturitní předměty, předměty zaměřené na závěrečné zkoušky  a  na praktické vyučování a  odborný výcvik plus vybrané související předměty – sledujte aktální změny rozvrhu.

Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.

K maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k nim podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do konce března 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit písemných, ústních  a  praktických zkoušek).

Důležité termíny:

Maturitní zkoušky
Konání didaktických testů:
3. 5. 2021 – MAT, ANJ
4. 5. 2021 –  CJL

Praktické a ústní MZ:
17. 5. – 25. 5. 2021

Závěrečné zkoušky
Praktické ZZ:
3.6. – 8. 6. 2021

Ústní ZZ:
17. 6. – 18. 6. 2021

Ing. Jaromír Horníček
ředitel školy