Výsadba 37 listnatých stromů v parku školy

Během 1. pololetí školního roku 2020/2021 byl realizován projekt výsadby nových 37 stromů v areálu školy. Původní jarní termín výsadby byl posunut z důvodu lockdownu na pozdim 2020.

O zahradnické práce se postarali naši žáci a jejich mistři. Vše se stihlo vysázet za krásného počasí a před lockdownem.

Tento projekt je součástí Výzva č. 9/2019 Národního programu Životní prostředí. Tuto výzvu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.  

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti i žáků do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity.

Seznam nových druhů stromů:

 • Acer pseudoplatanus, javor horský, klen                 
 • Carpinus betulus, habr obecný                                                             
 • Castanea sativa, kaštanovník jedlý                                                      
 • Fagus sylvatica Atropunicea, buk lesní červenolistý                        
 • Fagus sylvatica Dawyck Gold, buk lesní sloupovitý                          
 • Fagus sylvatica Dawyck Purple, buk lesní sloupovitý                      
 • Fraxinus excelsior Jaspidea, jasan ztepilý nažloutlý                        
 • Liriodendron tulipifera, liliovník tulipánokvětý                                 
 • Magnolia kobus var. stellata, šácholan                                               
 • Magnolia x soulangiana Rustica Rubra, šácholan                            
 • Magnolia x Susan, šácholan                                                                  
 • Morus alba, morušovník bílý                                                                 
 • Morus nigra, morušovník černý                                                           
 • Malus floribunda, jabloň                                                                        
 • Platanus x acerifolia, platan javorolistý                                              
 • Prunus serrulata Kanzan, třešeň pilovitá – sakura                           
 • Prunus serrulata Kiku-shidare, třešeň pilovitá – sakura                 
 • Robinia hispida, akát                                                                              
 • Salix alba Tristis, vrba bílá