Vycházka pro 1. ročníky – „Poznáváme město, kde studujeme“

Dne 3. 9. 2020 se uskutečnila komentovaná prohlídka města. Vycházka byla určena žákům 1. ročníků ubytovaných na DM, kteří byli p. Nováčkovou seznámeni nejen se zásadními historickými daty, pamětihodnostmi, významnými rodáky, ale i s umístěním důležitých institucí ve městě.