Vinobraní na Kačině

Na vinobraní na Kačině naše škola nemůže chybět. Každoročně pomáháme s organizací, žáci vypomáhají u vstupu, na stáncích i jako securiťáci. Také tu vždy máme vlastní stánek, u kterého probíhají milá setkání se zájemci o naši školu i s našimi absolventy.

Letos tomu ale bylo trochu jinak, a to z důvodu protiCovidových opatření. Žáci se této akce mohli zúčastnit jen ve velmi omezeném počtu. Proto také letos neproběhla ukázka výcviku psů našimi studenty.

I přes omezení, které letošní rok přinesl, bylo vinobraní 2020 pro nás výjimečné. Škola získala ocenění za dlouholetý přínos regionu. Cenu obdržel ředitel školy Ing. Jaromír Horníček z rukou předsedy spolku kutnohorských podnikatelů a také z ruky hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Ocenění také dostali žáci školy za vynikající studijní výsledky a úspěchy v soutěžích. Např. za 4 místo v celorepublikovém kole soutěže Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Navrhni projekt. Oceněni byli i studenti za úspěch v anglické olympiádě nebo za vynikající reprezentaci školy v jezdectví.