Soutěž o nejlepšího MLADÉHO ZEMĚDĚLCE

Soutěž je určena žákyním a žákům 7. tříd základních škol.

Přihlášky: Základní školy se mohou přihlásit do 17. 02. 2023 na adrese pořádající střední školy.

Propozice soutěže naleznete i v přiloženém dokumentu.

Cíl soutěže:

Přihlášky: Základní školy se mohou přihlásit do 17. 02. 2023 na adrese pořádající střední školy.

Cílem soutěže je zvýšit povědomí žáků základních škol o zemědělství.

„České zemědělství prožívá v současné době rušné časy. Na rozdíl od dřívějších dob se jedná o dynamicky se rozvíjející obor, kde se stále více prosazují nové technologie a robotizace, s čímž se pojí potřeba vysoce erudované pracovní síly. Pro mladou generaci tak tento obor nabízí možnost kvalitního pracovního uplatnění v zajímavém oboru. Tomu se snaží jít naproti i naše škola v podobě zatraktivnění nabídky vzdělávání žáků. V této souvislosti pořádáme ve spolupráci s významnou zemědělskou firmou z regionu ZZN Polabí a.s. soutěž Mladý zemědělec, kdy se mají žáci základních škol možnost seznámit s oborem a možná jim to usnadní rozhodování o budoucím povolání“.

Zapojením do soutěže můžete soutěžit o hodnotné ceny!!

Zapojením do soutěže si žáci ověří nejen své znalosti z oblasti zemědělství, ale také si vyzkouší své dovedností formou zábavného dopoledne. Zažijí jedinečnou příležitost vyzkoušet si, jak se dojí kráva, jak správně zatlouci hřebík a v neposlední řadě zažijí také slalomovou jízdu traktorem! Zároveň budou žáci soutěžit o hodnotné ceny. Komu by se hodil nový tablet na učení či nový telefon na komunikaci s kamarády?

Neváhejte a zapojte se do soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého zemědělce“!

Podrobná pravidla soutěže

1. kolo

 • na základní školy budou testy rozeslány nejpozději do 27. 02. 2023
 • 1. kolo proběhne na ZŠ pod vedením učitelů ZŠ nejpozději do 10. 03.2023
 • test bude obsahovat cca 30 otázek zahrnující jednoduchá témata obecné biologie, pěstování rostlin a chovu zvířat
 • na vypracování testu má žák 40 minut
 • učitelé ZŠ testy sami opraví dle přiloženého řešení
 • bodování – postupovat dle řešení úloh, kde je uveden počet bodů za každou správně zodpovězenou otázky, za špatnou odpověď neodečítat žádné body; v případě rovnosti bodů u postupujících rozhodne učitel – uspořádá vědomostní rozstřel, položí doplňující otázky apod.
 • jména 2 nejlepších a počet testovaných žáků zašle základní škola na adresu pořádající SŠ zemědělské Čáslav na e-mail: skola@szescaslav.cz.,nejpozději do 10. 03.2023.

2. kolo + finále soutěže

 • termín konání 2. kola soutěže + finále soutěže se plánuje na 24. 03. 2023 od 9 hod.
 • místo konání: v prostorách Střední zemědělské školy Čáslav (Sadová 1234, 286 01 Čáslav)
 • ve finále budou prověřeny teoretické znalosti a praktické dovednosti soutěžících
 • co s sebou: psací potřeby, přezůvky, oblečení na ven
 • body z předchozího kola se nezapočítávají, pro stanovení pořadí budou sečteny pouze body z teoretické a praktické části celostátního finále
 • v případě rovnosti bodů rozhoduje nejprve bodový zisk z teoretické části finále, pokud i zde panuje rovnost, lepší pozici obsadí ten žák, který test vypracoval v kratším čase
 • vyhlášení výsledků a předání cen proběhne ve stejný den, jako 2. kolo soutěže
 • nevyzvednuté ceny se nezasílají poštou
 • pro finalisty a jejich doprovod bude zajištěn oběd

Ochrana osobních údajů: Z hlediska zpracování osobních údajů žáků – účastníků soutěže (jméno, příjmení, datum narození, fotografie ze soutěže) je správcem těchto osobních údajů příslušná základní škola. V rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektů údajů (žáků – účastníků soutěže) informuje příslušná základní škola subjekty údajů o tom, že příjemci, kterým tyto osobní údaje předává, jsou tito:

 • Střední škola zemědělská Čáslav (Sadová 1234, 286 01 Čáslav)

V případě nepříznivé epidemiologické situace budou všechna soutěžní kola realizována distančně formou on-line testu.

Kontakt:

Střední zemědělská škola Čáslav
Tel.: +420 327 312 631
E-mail: skola@szescaslav.cz