Kurzy odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Ve dnech 6. – 7. prosince 2022 se v aule naší školy uskuteční kurzy odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

V rámci školení nabízí škola tyto kurzy odborné způsobilost:

  • I. st. základní a prodlužující
  • 2. st. základní – absolventi mohou 2. den kurzu tj. 7. 12. 2022 složit zkoušku pro získání osvědčení
  • 2. st doplňující – absolventi kurzu dostanou bezprostředně po skončení nové osvědčení od pracovníků ÚKZÚZ
  • 3. st. doplňující – absolventi kurzu mohou 2. den tj. 7. 12. 2022 složit zkoušky nutnou pro prodloužení platnosti osvědčení

Bližší informace získáte na: mikahynek@seznam.cz, nebo na tel.: 606 162 391

Hynek Míka