Možnosti vzdělávání

Střední zemědělská škola v Čáslavi je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem. Vykonává činnost střední školy. Nabízí vzdělávání ve třech maturitních oborech a jednom učebním oboru. Jedná se o obory Agropodnikání se dvěma zaměřeními (chovatelství a zemědělský provoz) , Veterinářství, Ekonomika a podnikání, Zemědělec-farmář.

Škola nabízí svým žákům kvalitní studijní zázemí. Žáci využívají na dobré úrovni vybavenou školní knihovnu, celodenní stravování ve školní jídelně, ubytování v domově mládeže a mnoho volnočasových aktivit. Žáci mají možnost využívat zdarma připojení k mezinárodní síti eduroam, mohou zdarma využívat programy MS Office a další vybrané výukové programy. Mohou se účastnit sportovních kurzů i zahraničních studijních pobytů. Velkou výhodou je i získání řidičského průkazů B a T během studia.

V současné době ve škole působí 35 kvalifikovaných pedagogických pracovníků (učitelů a vychovatelů na domově mládeže). Ti zajišťují nejen výuku, ale i různé zájmové činnosti. Žáci se tak mohou účastnit klubu mladých diváků, kroužku jezdectví, výcviku psů, realizovat se v technickém kroužku, kroužku včelařství, keramiky, sportovních her, absolvovat kurz finanční gramotnosti, věnovat se práci v redakci školního časopisu, chovatelství a jiné.

Škola má bohatou historii. V roce 2020 slaví sté výročí od založení. 
Přijměte naše srdečné pozvání na oslavu stého výročí od založení školy, která je plánována na červen 2021. 

K dnešnímu dni máme: