zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Posts Tagged ‘studijní literatura’

pro žáky 1. ročníků a vyšší ročníky SZeŠ Čáslav

Český jazyk a literatura

Učebnice:

 • Čechová M., Český jazyk pro SOŠ – 2, 3, 4 – nakladatelství SPN Praha
 • Český jazyk a komunikace 1. díl (pro 1. r.) – učebnice, prac. sešit, nakl. DIDAKTIS
 • Literatura pro 1., 2., 3., 4. ročník středních škol – učebnice, nakladatelství DIDAKTIS
 • Literatura pro 1., 2., 3., 4. ročník středních škol – pracovní sešit, nakladatelství DIDAKTIS

Doporučené příručky:

 • Literatura – přehled středoškolského učiva, edice MATURITA, nakl. VÝUKA.CZ
 • Obsahy a rozbory literárních děl, edice MATURITA, nakl. vyuka.cz
 • M. Sochrová: Literatura v kostce, nakl. Fragment
 • Školní pravidla českého pravopisu – s doložkou MŠMT pro ZŠ a SŠ
 • Příručky pro procvičování pravopisu (s řešením)

Anglický jazyk

 • Time to talk I,II.III.IV

Německý jazyk

 • Učebnice: Sprechen Sie Deutsch? I. , II., III.
 • Dále jsou využívány časopisy, autentické materiály a další zdroje informací vhodné k výuce.

Základy společenských věd

 • Občanská nauka pro SOŠ 1.díl, M. Valenta, SPN
 • Občanská nauka pro SOŠ 2.díl, M. Valenta, SPN
 • Základy filozofie a etiky pro SŠ, L. Adamová a kol., Fortuna
 • Možnost využití studijních materiálů na internetové adrese: http://zsv.gjn.cz/odkazy.htm

Dějepis

 • Dějepis pro střední odborné školy (Petr Čornej,Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudys), SPN 2002
 • Učitel používá internetovou adresu www.dejepis.com.

Matematika

 • Sbírka úloh pro střední školy – Maturitní minimum, nakl. Prometheus – (povinná studijní literatura v průběhu celého čtyřletého studia)
 • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU – 1. až 4. díl,  nakl. Prometheus – (doporučená studijní literatura)
 • Sbírka úloh pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, nakl. Prometheus – (doporučená studijní literatura)
 • Jiří Kadleček: Geometrie v rovině a prostoru pro střední školy nakl. Prometheus – (doporučená studijní literatura)
 • výukové stránky a studijní odkazy v systému Moodle SZeŠ Čáslav

Chemie

 • Banýr J., Beneš P. a kol.: Chemie pro střední školy, SPN 20o1

Informační a komunikační technologie

 • S počítačem nejen k maturitě 1. a 2. díl  nakladatelství Computer Media
 • Word 2003, nakladatelství Computer Media
 • Excel 2003, nakladatelství Computer Media
 • výukové stránky a studijní odkazy v systému Moodle SZeŠ Čáslav

Pěstování rostlin

 • Učebnice pro 2. a 3. roč:  M. Texl a kol.: Pěstování rostlin I, CREDIT, Praha 1996
 • Učebnice pro 3. a 4. roč:  Kuchtík, Texl, Valeš –Speciální pěstování rostlin, CREDIT, Praha 2002
 • Odborné časopisy:  Úroda, Farmář, Zemědělec

Biologie a ekologie

 • Biologie v kostce 1. a 2. díl

Chov zvířat

 • Chov zvířat 1, 2, 3, nakladatelství Credit

Rozvoj venkova

 • Drobná D.,Morávková,E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. Fortuna, Praha 2004
 • Obnova venkova, MRR, Praha
 • www.biopotraviny.cz
 • www.pro.bio.cz

Technika služeb

 • Salač,G.: Stolničení. Fortuna, Praha 1996,
 • Vodochodská,L. – Štěpánek,K.: Technologie v kostce. Ratio, Úvaly
 • Drobná,D. –  Morávková,E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost.  Fortuna, Praha 2004.

Dějiny kultury

 • M. Černá: Dějiny výtvarného umění, nakl. IDEA servis

Ruský jazyk

 • Raduga po novomu 1. až 3. díl, nakl. Fraus

Marketing a management

 • Jitka Vysekalová a kol.: Marketing pro střední školy a vyšší odborné školy, Nakladatelství Fortuna, 2006
 • Jaromír Veber a kol.: Základy managementu pro střední školy, Nakladatelství Fortuna, 2003
Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole