Posts Tagged ‘matematika’

zkratka předmětu:

  • MAT

povinná učebnice (pro všechny čtyři ročníky):

  • Sbírka úloh pro střední školy – Maturitní minimum, nakl. Prometheus

Matematika - maturitní minimum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doporučené učebnice a studijní odkazy:

  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU – 1. až 4. díl,  nakl. Prometheus
  • Sbírka úloh pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, nakl. Prometheus
  • Jiří Kadleček: Geometrie v rovině a prostoru pro střední školy nakl. Prometheus
  • výukové stránky a studijní odkazy v systému Moodle SZeŠ Čáslav

sešit formátu A4 – “čtverečkovaný” !

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole