SZeŠ Čáslav se zapojila do projektu Krokus 2019

Žáci a učitelé Střední zemědělské školy v Čáslavi se připojili k projektu Krokus, který již několik let realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Cílem projektu je zasadit jeden a půl milionu cibulek žlutých krokusů, a tím si připomenout stejný počet dětských obětí holocaustu a tisíců dalších dětí, které přišly o život během válečných konfliktů ve světě. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni během období nacismu nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem mezinárodního Dne památky obětí holocaustu (27. ledna).

Projekt Krokus tedy nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holokaustu mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. Zapojení mládeže do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.

Žáci 1. ročníku studijního oboru Agropodnikání proto vysadili v pátek 15. 11. 2019 celkem 250 kusů cibulek žlutých krokusů. Před samotnou výsadbou byli všichni žáci seznámeni s náplní, cílem a stručnou historií projektu. Poté následovalo čtení jednoho pamětnického příběhu z knihy „Zapomenutí sousedé: Židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích“ od Aleny Jindrové a Marka Lauermanna a krátká debata o celé problematice.

Už teď se těšíme na předjaří, kdy se v zeleném trávníku naproti hlavního vchodu do školy objeví žlutá kvítka krokusů jako symbolika jedné ze smutných kapitol naší historie.

Za seznámení s projektem a jeho podporu bychom rádi poděkovali panu Markovi Lauermannovi.

Text: Kristýna Neuhauserová

čerpáno z: http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/szes-caslav-se-zapojila-do-projekt-krokus-2019/