Projektová výuka 1. ročníku – Simulační hra Adapťáci

Adaptace na změnu klimatu je v současné době v centru pozornosti přinejmenším ve stejné míře jako zmírňování klimatické změny. Kromě přijetí národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v roce 2015 vznikají i další aktivity na přímou podporu vzdělávání v této oblasti, protože zvyšování kompetencí klíčových skupin může přinést za nevelké prostředky výrazný efekt v budoucnosti. Právě z tohoto důvodu se naše škola zapojila do programu projektu Adapťáci od pražského ekocentra Koniklec, který je za podpory Středočeského kraje realizován zcela zdarma.

Pod vedením zkušeného pana lektora Ivana Cukera se žáci a žákyně prvního ročníku během 4 výukových hodin dozvěděli spoustu užitečných informací o možných globálních hrozbách při změně klimatu a sami si na základě získaných informací zkusili navrhnout opatření na území města Čáslav, které by pomohly předcházet nebo alespoň zmírňovat dopady těchto nepříznivých jevů.

Autor: K. Neuhauserová