Pokyny pro žáky budoucích 1. ročníků

Žáci získají veškěré informace ke studiu první školní den, tj. ve čtvrtek 1. září 2022.

Nejprve proběhne slavnostní zahájení nového školního roku od 8:00 hodin v parku školy a poté žáci obdrží veškeré potřebné informace od vedení školy i od svých třídních učitelů.

Seznam učebních pomůcek žáci obdrží se začátkem roku. Některé učebnice se budou hromadně objednávat, jiné si mohou koupit od žáků z vyšších ročníků, některé si dokoupí sami během září.